רשימת קיצורי מקלדת

תחבורה ציבורית

שינוי מפעיל תחבורה ציבורית מחב' "אגד" לחב' "אגד תעבורה"

 
במהלך שנת 2012 פעלה המועצה המקומית בשיתוף עם תושבים שהעבירו את תגובותיהם, השגותיהם והצעותיהם, לצורך איפיון והגדרת צרכי הנוסעים ביישוב, במטרה לתת מענה הולם לתחבורה הציבורית לרבות מסלולם, תדירות וצרכים שונים במערך האוטובוסים, לקראת שינוי המפעיל מחב' "אגד" ל"אגד תעבורה".
התקיימו מס' מפגשים עם תושבים, נציגי המועצה, נציגי משרד התחבורה במפגשים אלו הוצגו דרישות והצעות התושבים .
בתום תהליך זה הכינה המועצה מסמך דרישות המבוסס על דרישות הנוסעים והמועצה, המסמך הוצג בפני נציגי משרד התחבורה, כדרישה של המועצה לשדרוג ושיפור מערך התחבורה הציבורית ביישוב.
רוב דרישות המועצה נענו על פי הנתונים שפורסמו לנוסעים (מצ"ב) חל שיפור בשירות ובהיקף תדירות הנסיעות של כל קווי האוטובוס גדל בכ- 25% האוטובוסים חדשים ונגישים.
בחודשים ינואר פברואר, התקיימו מס' פגישות עם נציג המועצה,חב' "אגד תעבורה" ומשרד התחבורה כדי לעמוד מקרוב אחר התקלות והצורך לשפר את השירות.
אנו ממשיכים לעקוב אחר פניות נוסעים ובמידת הצורך נפעל לשינוי / שיפור מול נציגי משרד התחבורה ו"אגד תעבורה".
 
לקבלת לוחות זמנים מעודכנים של קווי האוטובוס במבשרת ציון ניתן להיכנס לאתר אגד תעבורה ללשונית כניסה למערכת מידע. לכניסה לחצו כאן