רשימת קיצורי מקלדת

בית ספר "קהילתי סביבתי השלום"

 
 
 
 

מנהלת ביה"ס – סיגל בר

כתובת: רח' השלום 66, מבשרת ציון
טל': 02-5366040
אתר בית הספר: www.hashalom.org.il
 
 
בית ספר "קהילתי סביבתי השלום" נוסד בשנת 1983.
ביה"ס מונה בשנה"ל תשע"ב 565 תלמידים הלומדים ב-20 כיתות.
18 כיתות רגילות ושתי כיתות מיוחדות: בשכבת כיתות ו' וכיתה א' - כיתת תקשורת.
 
צוות ביה"ס מונה 60 אנשי חינוך וצוות בין מקצועי הכולל: פסיכולוגים, מדריכות בתחומי דעת שונים, מטפלים פרא רפואיים ואנשי מנהלה.
 

חזון בית הספר

ייחודו של בית ספר מתבטא במתן יחס שוויוני לכל הבאים בשעריו מתוך אמונה שכל אחד הוא יחיד ומיוחד וכל אחד מוסיף מהייחודיות שלו צבע למשפחתנו המיוחדת, משפחת השלום. כדי להשיג מיוחדות זו בית הספר פיתח דגם עבודה המזמן דיאלוגים עם ובין התלמידים, המורים וההורים כדי להכיר יותר רצונות, צרכים ויכולות שיבואו לידי ביטוי בהתנהגויות ערכיות, לימודיות וחברתיות.
צוות בית הספר מעודד ופועל להישגיות ולהצלחה בלימודים תוך העצמת האחריות האישית, לצורך הגברת מעורבות פעילה של התלמידים ומתן הזדמנות וכלים ללקיחת אחריות אישית ואחריות על הסביבה.
הצוות החינוכי של ביה"ס, מאמץ דרכי עבודה המתאימות להטרוגניות במטרה לשפר את רמת ההישגים של התלמידים בצורה חווייתית ולהקנות להם תהליכי חשיבה ומיומנויות המטפחות לומד עצמאי. בבית הספר ישנן מסגרות תומכות לתלמידים מצטיינים במתמטיקה, באנגלית, במדעים ובנושאים מגוונים במסגרת תוכנית "אמירים"- תוכנית לתלמידים מחוננים ומצטיינים. כמו כן ניתנות שעות תגבור לתלמידים מתקשים.
 

קהילת השלום

בית הספר רואה את ההורים כחלק בלתי נפרד מהתהליכים הפועלים בביה"ס. קיים שיתוף פעולה מבורך בין הנהגת ההורים הבית ספרית וההנהגות הכיתתיות לבין הנהלת ביה"ס וצוות המורים. שיתוף הפעולה מרחיב את העשייה החינוכית תוך מתן דגש לצרכים חברתיים קהילתיים. הפעילות המשותפת מתקיימת תוך כדי הקשבה הדדית מכבדת. התלמידים מעורבים ופעילים למען חברת הילדים כחלק מערבות הדדית. לכל תלמיד תפקיד בבית הספר תוך גילוי אחריות בביצוע המשימות. תלמידים לוקחים אחריות גם בפעילות קהילתית.
 
פרויקטים הפועלים בקהילה: פיתוח וטיפוח חצר גן הארזים, כיתה ו' פועלת בשיתוף עם מעון הרופא זו השנה השלישית. פעילות במרכז יום הקשיש. הקשר הרב דורי– הוראת מחשבים לפנסיונרים. אימוץ נחל חלילים. טיפול והגנה בבעלי חיים, טיפוח הגן האקולוגי וחממת בית הספר ועוד. פעילות משותפת עם חיילי רם 2.
 
  
 

בי"ס סביבתי

בית הספר הקהילתי סביבתי "השלום" שואף ופועל מזה שנים רבות לפתח בקרב התלמידים, המורים, ההורים והקהילה כולה, מודעות הבנה וכבוד לסביבה בה אנו חיים ובכך להבטיח את מחויבותם הלכה למעשה לפיתוח בר-קיימא ברמה האישית, הבית ספרית, הקהילתית, הלאומית והעולמית.
האמנה הסביבתית מאחדת את התפיסות והאמונות שלנו בהקשר לסביבה הטבעית בה אנו חיים. אמנה זו נכתבה ע"י צוות ביה"ס ובשיתוף הורים מומחים בתחום. כוונת האמנה ליצור תשתית רציפה של אחריות לסביבה בה אנו חיים ומעורבות במתרחש בה. תכנית הלימודים משקפת את האמנה הסביבתית שגובשה לאחר שנים של פעילות לימודית ומעשית במסגרת לימודי וחקר הסביבה ובפעילויות בית ספריות נוספות. כל תלמיד ייחשף לכל אחד מנושאי האמנה במהלך שנות הלימוד בבית הספר.
פעילות מעשית בסביבת ביה"ס: פעילות לימודית המתקיימת בחצר ביה"ס, בגן האקולוגי, בחממה הלימודית, בחורש, בנחל חלילים הסמוכים לבית הספר ובטיולים בית ספריים בסביבות הישוב .
 

מפעלים ופעולות לדוגמא:

 1. בניית טרסות בגבעת ביה"ס למניעת סחף ויצירת מדרגות לפעילות חקלאית.
 2. נטיעת כרם ענבים וכרם זיתים מהם בבוא העת ייצרו שמן ויהיו שותפים בהפקת צימוקים ויין.
 3. ביוזמת ביה"ס הונבטו בלוטים כדי שיינטעו בכרמל השרוף.
 4. למידת חקר של נושאים הקשורים לסביבה.
 5. תוכנית לימודית בית ספרית ייחודית עיונית בנושאי סביבה, לכל שיכבה נושא לימודי סביבתי מותאם .
 6. מים - איסוף מי גשם מדידה ומעקב בכמויות ושימוש חוזר במים להדחה בשרותי ביה"ס.
 7. דו חיים- אסוף ראשנים משלוליות זמניות בנחל חלילים, גידולם בביה"ס והשבתם לטבע .
 8. צפרות בסביבה הקרובה. בגן האקולוגי של בי"ס מבנה מיוחד לתצפיות בציפורים.
 9. מחזור כל דבר האפשרי למחזור בתפיסת המדינה והקהילה (נייר, בקבוקים, בגדים, סוללות, מים.
 10. הכנת קומפוסט לשימוש בית ספרי.
 11. פעילות חריש - הכנת הקרקע לזריעת חיטה ושעורה
 

תוכניות ייחודיות:

בית הספר נבחר על ידי משרד החינוך כבית ספר מוביל פדגוגיה, במסגרת התוכנית בית הספר בנה תוכנית ייחודית סביבתית בנושא "שיר דרך" שנמצאת בתהליכי בנייה. הסתיימה בניית הטרסות ובהם נשתלו גפנים, זיתים ונזרעה חיט השתתפות בתחרות פיתוח משחקי מחשב וזכייה בפרסים במקומות הראשונים. נבחרות בית הספר בתחום הספורט זוכות להישגים מרשימים ה. חלקת שבעת המינים זמינה כסביבת למידה.
 
בית הספר משתתף זו השנה השלישית בתחרות פיתוח משחקי מחשב וזוכה בפרסים במקומות הראשונים.
נבחרות בית הספר בתחום הספורט זוכות להישגים מרשימים.
 
יח"ד מדע – ילדים חונכים ילדים במדעים, תוכנית שפותחה על ידי האוניברסיטה העברית.
 
יח"ד קריאה – ילדים חונכים ילדים ומשפרים את קריאתם, תוכנית שפותחה על ידי האוניברסיטה העברית.
 
בתוכנית אמירים – תוכנית לתלמידים מחוננים ומצטיינים לומדים על תרבויות עתיקות, .....
 
במסגרת תוכנית קרב כל תלמידי בית הספר רוקדים ושרים לארץ יפה, בנוסף זוכים לתוכנית סביבתית ענפה.
 
בית הספר פועל בשיתוף עם גופים ירוקים כמו קק"ל, רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע ופועל למען חינוך סביבתי.