רשימת קיצורי מקלדת

נגישות

חלופות לשיחות טלפון בפנייה אל המועצה המקומית מבשרת ציון
על פי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג- 2013 , על נותן השירות במקרה הזה המועצה המקומית מבשרת ציון לספק חלופה למענה הטלפוני בהתאם לאופי השירות והאמצעים המצויים בידה. הוחלט כי ניתן לפנות למועצה המקומית מבשרת ציון באמצעות הפקס והדואר האלקטרוני כאמצעים חליפים לשיחת הטלפון.
 
יחידה שם תפקיד פקס דואר אלקטרוני
לשכת ראש המועצה הדר הודיסממונה פניות ציבור 02-5348543
hadarh@m-zion.org.il
מנכ"ל המועצהתמיר פרץ   tamir@perets-mail.com
הנדסה מירי ראובני עוזרת מהנדס 02-5348571 meryr@m-zion.org.il
תפעול שושי בן שמעון עוזרת מנהל המחלקה 02-5348589 106
מנהל פרוייקטיםארזמנהל פרוייקטים
02/5348589
erezl@m-zion.org.il
כח אדם תמיר פרץ מנהל מחלקת משאבי אנוש 02-5348541 tamir@perets-mail.com
חינוך אתי אברהם מזכירת המחלקה 02-5348568 etiavraam@m-zion.org.il
גבייה נורית כהןמנהלת גבייה 02-5348576 nuritc@m-zion.org.il 
גזברות עפרה בן נחום מזכירת המחלקה 02-5348541 ofrab@m-zion.org.il
שירותים חברתיים רחל וקנין מזכירת המחלקה 02-5349783 hevra1