רשימת קיצורי מקלדת

ברכות ל-53 הזוגות הצעירים

ברכות ל-53 הזוגות הצעירים במתחם הראשון של פרויקט הדופן המזרחית.

היום התפרסמו, תוצאות ההגרלה במתחם (הקטן) של היזם – "אזורים", אשר במקור הוגדר עם כ-150 יחידות, ובהסכמת המועצה הוגדלו מספר יחידות הדיור ל-180, כך שכמות הדירות המשוריינות לבני המקום גדלה מ-30 ל-43.
לאחר ההגרלה הסופית הכוללת – זכו בהגרלת "אזורים" 53 זוגות צעירים תושבי מבשרת ציון (10 התווספו בהגרלה הכוללת) המהווים כ-29.5% מכלל אלו שזכו במתחם הראשון.
 
בעוד כשלושה שבועות, יתפרסמו תוצאות ההגרלה של המתחם השני בפרויקט הדופן המזרחית של היזם – "י.ד בראזני" אשר במקור הוגדר עם כ-266 יחידות דיור, ולאחר הסכמת המועצה הוגדלו מספר הדירות ל-277 יחידות, מתוכם כ-68 דירות מובטחות לבני המקום בשלב הראשון של ההגרלה, אליהם יצטרפו הזוכים בהגרלה הכללית.
 
שימו לב - ההרשמה למתחם י.ד בראזני נסגרת בשבוע הבא.
 
יודגש, כי בסוף החודש יתפרסמו המכרזים ליזמים לפרויקט המגרסה אשר בו צפויים להיבנות 746 יחידות דיור. בפרויקט זה יחס הדירות המשוריינות לבני המקום זהה ליחס הדירות בפרויקט הדופן המזרחית.
 
אני מאחל בהצלחה לאלו שזכו ואלו שיזכו בעתיד.
חג חנוכה שמח