רשימת קיצורי מקלדת

מצגת - מחיר למשתכן

להורדת המצגת מחיר למשתכן לחצו כאן 
 
 
*המידע מאתר משרד הבינוי והשיכון
 
מי זכאי בתכנית מחיר למשתכן ?
חסרי דירה הם:
כאלה שלא היו בבעלותם דירה או חלק מדירה ב-6 השנים האחרונות
כאלה שלא שכרו דירה שחל עליה חוק הגנת הדייר (דמי מפתח) ב-6 השנים האחרונות
כאלה שאינם בני רשות ליחידת דיור בנחלה במשק חקלאי ביישוב קהילתי
כאלה שאין להם זכויות בדירה בשלבי בנייה
הבהרות:
בעת חתימת החוזה לדירת מחיר למשתכן עליכם להיות עדיין במעמד של חסרי דירה.
אם חלפה שנה מיום קיום ההגרלה הראשונה, ולא כל דירות מחיר למשתכן נרכשו על ידי חסרי דירה, יתרת הדירות תימכר גם למשפרי דיור בתנאי הזכייה.
התכנית מיועדת לסוגי המשפחות האלה:
זוגות נשואים או ידועים בציבור
יחידים (רווקים, גרושים אלמנים) מעל גיל 35
הורים עצמאים (חד-הוריים) עם ילד אחד לפחות, שהוא רווק וטרם מלאו לו 21 שנה, המתגורר עם ההורה דרך קבע ונמצא בחזקתו, ובכלל זה הורה עצמאי שהיה בעל זכויות של עד 50% בדירה שנמכרה בעקבות גירושין או במהלך הנישואין (קודם לגירושין) 5 שנים טרם הגשת הבקשה ולא היו לו זכויות נוספות בהתאם להגדרות לעיל, ב-6 שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה.
התכנית מיועדת גם לנכים בני 21 ומעלה
נכה בגפיים תחתונות בן 21 ומעלה, המחזיק באישור משרד הבריאות, שהוא מרותק לכיסא גלגלים לצמיתות ובעל דרגת נכות לצמיתות בשיעור 75% או יותר.
הטבה לבני מקום
אם אתם רוצים לרכוש דירה במקום שבו אתם מתגוררים בשנים האחרונות, תינתן לכם עדיפות ברכישת דירה באותם המקומות.
"בן מקום" הוא מי שמתגורר ב-3 השנים האחרונות או ב-4 שנים מתוך 10 השנים האחרונות, בתחום שיפוטה של הרשות שבה ייבנה הפרויקט.
משרד הבינוי והשיכון מקבל את נתוני כתובות המגורים מרשות האוכלוסין וההגירה עבור כל אחד מבני הזוג בנפרד, ולפיהם הוא מגדיר את מעמד בני המקום. אין אפשרות לערער על הנתונים האלה.
הגדרתכם כבני מקום ביישובים מסוימים אינה שוללת מכם את זכותכם להירשם להגרלות גם במקומות אחרים שבהם אינכם נחשבים בני מקום, אלא רק מגדילה את סיכויי הזכייה שלכם ביישובים האלה.
גם אם לא נמצאו שום יישובים, שבהם אתם זכאים להשתתף בהגרלות בתכנית מחיר למשתכן כבני מקום, תוכלו להירשם להגרלות בתכנית, כל עוד זכאותכם לתכנית זו בתוקף.
ההשתתפות בתכנית כוללת שבעה שלבים:
1.הוצאת אישור זכאות
תחילה עליכם להוציא אישור זכאות באחת משלוש חברות ההרשמה ברחבי הארץ: אלונים או מילגם או עמידר. באפשרותכם לבחור את החברה המתאימה לכם.
ביכולתכם להוציא את אישור הזכאות באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט.
איך מוציאים אישור זכאות?>>
לבקשת אישור זכאות>>
ואם יש ברשותי אישור זכאות למחיר למשתכן במתכונת הישנה?
מי שברשותו אישור זכאות תקף שהונפק לצורך השתתפות בפרויקט מחיר למשתכן במתכונת הישנה, יוכל להשתתף גם בהגרלות לפרויקטים בתכנית מחיר למשתכן ומחיר מטרה, ללא צורך בהרשמה נוספת, באמצעות המספר שעל גבי האישור.
הבהרות
משרד הבינוי והשיכון יהיה רשאי לבצע בדיקת זכאות חוזרת לפי שיקול דעתו.
במקרים מסוימים בדיקת הזכאות דורשת זמן, ולכן פונים שיירשמו 21 ימים לפני סגירת הרשמה להגרלה ייתכן שלא יספיקו להירשם להגרלה זו. מוצע להקדים ולהירשם.
2. כניסה לאתר ההרשמה להגרלות באמצעות הקלדת מספר זהות וסיסמה
אחרי שזכאותכם תיקלט באתר ההרשמות יישלחו אליכם דוא"ל ומסרון המודיעים לכם על כך. עכשיו אתם יכולים להיכנס לאתר ההרשמה להגרלות באמצעות הסיסמה המופיעה בדוא"ל שקיבלתם.
אם לא קיבלתם את ההודעות, סימן שנתוני הזכאות טרם נקלטו, ואי-אפשר להיכנס ולהירשם להגרלות. מומלץ לכם להיכנס לאחר קבלת ההודעות כדי לוודא ששמכם אכן נקלט באתר ושהפרטים המזהים שלכם נכונים. מומלץ גם לשנות את הסיסמה שקיבלתם באישור הזכאות, עם כניסתכם הראשונה לאתר.
אם נמצאה טעות באחד הפרטים עליכם לפנות לחברת ההרשמה שבה נרשמתם.
במקרה שאין גישה לאינטרנט אפשר להשתמש בעמדת מחשב שתוקם במיוחד לצורך כך במחלקות סיוע בדיור במחוזות משרד הבינוי והשיכון, בימי קבלת קהל.
3. הרשמה להגרלה לפרויקט
כדי להירשם להגרלה לפרויקט עליכם להיכנס לרשימת הפרויקטים באתר ההרשמה להגרלות.
הודעות על מועדי ההרשמה יפורסמו בעיתונות הכתובה ובאתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון.
אפשר יהיה להירשם לפרויקטים הפתוחים להרשמה בלבד. ההרשמה תתאפשר רק לאלה המחזיקים באישור זכאות תקף ביום ההרשמה.
באפשרותכם להירשם בבת אחת לכמה פרויקטים שתרצו ללא שום הגבלה.
האם מותר להירשם לכמה הגרלות יחד?
כן, מותר לכם להירשם לכמה הגרלות פתוחות שתרצו ללא שום הגבלה. עם זאת עליכם לזכור שזכייה באחת ההגרלות מבטלת אוטומטית את הרשמותיכם לשאר ההגרלות. לכן אם אתם רוצים לגור דווקא בעיר מסוימת, מומלץ לכם שלא לסכן את זכייתכם האפשרית לפרויקט בעיר זו, באמצעות הרשמה לפרויקטים במקומות שאינכם מעוניינים לגור בהם.
4. המתנה להגרלה ולהודעה על תוצאותיה
במהלך עשרה ימים ממועד סגירת ההרשמה תיערך במשרד הבינוי והשיכון הגרלה על התור לבחירת דירה.
זמן קצר לאחר ההגרלה יישלחו לנרשמים בדוא"ל תוצאות ההגרלה. למעוניינים תהיה אפשרות לקבל את ההודעה גם באמצעות מסרונים (הודעות sms).
התוצאות יפורסמו גם באתר ההגרלות באופן אנונימי, ויינתנו לזיהוי לפי מספר הנרשם באתר.
ההודעות על תוצאות ההגרלה יישלחו לכתובת הדוא"ל שמסרתם בעת בקשת ההרשמה.
כיצד מתבצעת ההגרלה?
הליך ההגרלה נערך בהתאם לנהלים מחמירים ומוקפדים, במערכת ממוחשבת, ללא מגע יד אדם, בניהולה של ועדה ובפיקוח של רואה חשבון מוסמך.
ההגרלה מתקיימת באמצעות תוכנה שפותחה במשרד הבינוי והשיכון, המופעלת במחשב הגרלות נפרד (STAND ALONE), שאינו מחובר לרשת חיצונית או לאינטרנט, ועל כן מאובטח ברמות הגבוהות ביותר ובסטנדרטים הגבוהים ביותר.
המחשב מאוחסן בכספת קצין הביטחון של המשרד ונאסרת הכנסה של מידע אליו בכל דרך שהיא, כדי למנוע כל חשש מהטיה אפשרית. תהליך חישוב תוצאות ההגרלה, מתבצע בחדר הגרלות סגור, בנוכחות ועדת הגרלות המפקחת, בודקת וחותמת על תוצאות ההגרלה.
כיצד אפשר לבטל זכייה בהגרלה?
אם זכיתם בהגרלה לפרויקט, באפשרותכם לוותר על הזכייה, בכל שלב.
אתם יכולים לעשות זאת באופן מקוון באמצעות אתר ההרשמה להגרלות מתוך מסך ההרשמה לפרויקט או מתוך "ההגרלות שלי" באזור האישי.
רק אחרי שתקבלו אישור על ביטול הזכייה בדוא"ל, תוכלו לשוב ולהירשם להגרלות פתוחות.
שימו לב:
• הודעה לחברת הקבלן על ביטול הזכייה, לא תיחשב ביטול זכייה רשמי.
• בעקבות זכייתכם הוסרתם אוטומטית מכל ההגרלות שאליהן נרשמתם. אם הן עדיין פתוחות וברצונכם להשתתף בהן עליכם להירשם אליהן מחדש.
• לאחר ביטול הזכייה אין אפשרות להתחרט, גם אם הדירות שבהן הייתם מעוניינים יחזרו למלאי.
5. בדיקת אפשרויות למימון הדירה
בשלב זה, לאחר הזכייה וטרם הגעה לחברה הבונה, עליכם לבדוק את אפשרויות המימון שלכם, ולוודא שאתם זכאים לקבל משכנתא מאחד הבנקים למשכנתאות.
נצלו את הימים האלה כדי לבדוק באופן יסודי באתר הפרויקטים באילו דירות אתם מעוניינים. בהמשך יעמוד לרשותכם רק זמן קצר לבחירת הדירה.
רוכשי דירות במסגרת תכניות דיור ממשלתיות, דוגמת מחיר למשתכן ומחיר מטרה, זכאים לקבלת משכנתא בשיעור הגבוה יותר מן המקובל בשוק, כדי לסייע להם במימון רכישת הדירה (למידע נוסף).
6. בחירת דירה אצל החברה הבונה וחתימה על חוזה
כעת תזומנו על ידי החברה הבונה להגיע למשרדיה לצורך בחירת דירה וחתימה על חוזה רכישה או על זיכרון דברים.
סדר הזימון לחברה הבונה נקבע על פי סדר עולה של תוצאות הזכייה. הזוכה שמספרו 1 יזומן ראשון, הזוכה שמספרו 2 יזומן שני, וכך הלאה.
במעמד זה יוצגו לפניכם הדירות שנותרו לבחירתכם, ותידרשו לבחור דירה בתוך 45 דקות.
חובתכם היא להגיע לחברה בדיוק במועד שנקבע לכם.
אם לא תגיעו לבחירת הדירה במועד שנקבע, החברה הבונה, בתיאום עם המשרד ובהסכמתו, תהיה רשאית לבטל את זכייתכם, ולאפשר לזוכה הבא בתור אחריכם לבחור דירה.
לאחר בחירת הדירה תחתמו על חוזה הרכישה. שימו לב שהחוזה כולל גם התחייבות שלא למכור את הדירה שאתם עומדים לרכוש במשך 5 שנים ממועד קבלת האישור לאכלוס (טופס 4).
במועד בחירת הדירה ייתכן שתידרשו להפקיד מקדמה על חשבון תשלום הדירה בסך של 2,000 ש"ח או כל סכום אחר שאותו יקבע משרד הבינוי והשיכון מראש בעת הרישום להגרלה.
7. מימוש המענק והוצאת תעודת זכאות למשכנתא
אם אתם רוכשים דירה באחד היישובים המזכים במענק תוכלו לקבל את כספי המענק, אחרי שכבר חתמתם על חוזה הרכישה. המענק יינתן בשתי פעימות: 50% מהסכום בכל פעם. הפעימות ייקבעו לפי אבני הדרך לתשלום, כפי שהוגדרו בחוזה הרכישה שלכם.
כדי לקבל את המענק עליכם להוציא תעודת זכאות בבנקים למשכנתאות.
עלות ההוצאה של תעודת זכאות היא 70 ₪.
לצורך הוצאת תעודת זכאות יש להגיע לבנק למשכנתאות עם המסמכים האלה:
תעודת זהות על נספחיה.
במקרה של היריון – אישור ממוסד רפואי מוכר על היריון מחודש חמישי.
אישורי נכות
אישור על מספר חודשי שירות חובה בצה"ל/ שירות מילואים (לשני בני הזוג אם יש), שירות לאומי/אזרחי מאחד הגורמים האלה: קצין העיר, אחת האגודות לשירות לאומי, משרד הביטחון או משרד החינוך.
צילום תעודת זהות של כל האחים והאחיות. על הצילום לכלול את מספר הזהות, שמם וכתובתם. לחלופין אפשר למלא תצהיר על פרטי אחים ואחיות שיכלול פרטים אלו.
חוזה רכישה
מידע נוסף על הוצאת תעודת זכאות
נוסף על קבלת המענק אתם יכולים לבחון את זכאותכם למשכנתא הניתנת על ידי המדינה, אם אין ולא היו בחזקתכם דירה או חלק בדירה בבעלות במהלך עשר השנים האחרונות, ובתנאי שאתם משפחה שצברה 600 נקודות לפחות (ביישובים באזור עדיפות א' אין צורך לצבור 600 נקודות).
המשכנתא של משרד הבינוי והשיכון ניתנת בריבית נמוכה במחצית האחוז מהריבית הממוצעת במשק להלוואות צמודות מדד, לפי תקופת ההחזר שתבחרו. בכל מקרה תקרת ריבית זו אינה עולה על 3.0%.
שימו לב
1. הפקת אישור על שירות צבאי על ידי הצבא יכולה להימשך עד 30 ימי עבודה. אנא הזדרזו להוציא את האישור.
2. אם תבחרו לקבל רק את המענק, בלי להגיש בקשה למשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון, לא תוכלו בשלב מאוחר יותר לקבל זכאות למשכנתא מהמשרד, מפני שהזכאות מיועדת רק לכאלה שטרם קיבלו סיוע לרכישה.
כדי להגדיל את סיכויי הזכייה שלכם בדירה, תכנית מחיר למשתכן משתדרגת, והיא תפעל מעתה בשתי סדרות:
בסדרה א' ייכללו זכאים שכבר יש בידיהם אישורי זכאות וכאלה שביקשו אישורים עד יום שלישי, כ"ו באב תשע"ז, 30.8.2016, בשעה 23.59. כל מי שהתחיל בתהליך להוצאת אישור זכאות עד מועד זה, לרבות מי שהזמין עד יום 30.8.2016 בשעה 20:00 תור להרשמה בסניף ויימצא זכאי, ייכלל גם בסדרה א'.
ההרשמה לסדרה ב' התחילה ביום ראשון, א' באלול תשע"ז, 4.9.2016.
הזכאים שייכללו בסדרה ב' יוכלו להירשם להגרלות האלה:
להגרלות שפתוחות כיום באתר ולא מסווגות כהגרלות לסדרה א'.
להגרלות לכל הפרויקטים בתכנית מחיר מטרה, ללא קשר למועד פתיחת ההרשמה, ובתנאי שקיימת זכאות לתכנית מחיר מטרה.
להגרלות שלא יהיו בהן מספיק נרשמים מסדרה א' – במקרה כזה תישלח הודעה בדוא"ל לזכאי סדרה ב'.
להגרלות לפרויקטים שייפתחו בהמשך במיוחד לזכאי סדרה ב' – כשייפתחו ההגרלות של סדרה ב' תישלח הודעה בדוא"ל לזכאי סדרה ב' .
כל הזכאים בסדרה א' שיעמדו בכללים ולא יזכו בדירה, יוכלו להמשיך ולהירשם גם להגרלות בסדרה ב'.
איך גדלים הסיכויים שלי לזכות בדירה?
כדי להגדיל את הסיכויים שלכם לזכות בדירה עליכם לעמוד בכללים האלה:
להירשם להגרלה אחת לפחות בשנת 2016. אם לא נרשמתם ולא תירשמו לשום הגרלה בשנת 2016, תועברו לסדרה ב'.
מותר לכם לוותר עד פעמיים על זכייה ולהמשיך להשתתף בהגרלות. אם תזכו בפעם השלישית, ותוותרו - תועברו לסדרה ב'.
אם תירשמו לרוב ההגרלות בסדרה א', סיכויי הזכייה שלכם יגדלו. אם לא תזכו בהן תקבלו עדיפות משמעותית בתנאי ההגרלה בסדרה ב'.
אז מה עליכם לעשות עכשיו?
כעת ההזדמנות האחרונה להצטרף לסדרה א' של התכנית. אם אין בידיכם עדיין אישור זכאות להשתתפות בתכנית מחיר למשתכן, הוציאו אישור זכאות לתכנית. ניתן גם לזמן תור אצל אחת מחברות ההרשמה לסיוע בדיור ברחבי הארץ ולהוציא אישור זכאות בסניף החברה.
אם כבר יש בידיכם אישור זכאות, וטרם נרשמתם להגרלה כלשהי בשנת 2016 – עליכם להירשם להגרלה במהלך שנה זו כדי להישאר בסדרה א'.
אם ברצונכם להגדיל את סיכוייכם לזכות בדירה, הקפידו להירשם לכמה שיותר הגרלות.
אל דאגה, אם לא תיכללו בסדרה א' תוכלו להירשם לסדרה ב' מרגע סגירת סדרה א'. הוצאת אישורי הזכאות ממשיכה כרגיל לשתי הסדרות.
כיצד אדע לאיזו סדרה אני שייך?
אם אתה כבר מחזיק בידיך אישור זכאות, תשתייך אוטומטית לסדרה א'. אם התחלת בתהליך להוצאת אישור זכאות עד מועד זה, לרבות אם הזמנת תור עד יום 30.8.2016 בשעה 20:00 להרשמה בסניף ותימצא זכאי, תיכלל גם בסדרה א'. לאחר סגירת ההרשמה תקבל בדוא"ל מכתב שבו כתוב לאיזו סדרה אתה משתייך.
כיצד אדע אילו פרויקטים יש בסדרה א'?
ככלל, כל הפרויקטים שייפתחו להרשמה באתר החל ב-5.9.2016 ועד הודעה חדשה ייכללו בסדרה א'. פרויקטים שנפתחו להרשמה להגרלה לפני 5.9.2015, יהיו פתוחים להרשמה של כלל הזכאים מסדרה א' וכן מסדרה ב'. בהמשך יצוין באתר ההרשמה להגרלות לאיזו סדרה פתוח כל פרויקט. שימו לב: לכל הגרלה יש תקנון משלה, יש לקרוא את התקנון בעת ההרשמה.
מה לגבי תוקף אישור הזכאות - האם הוא יוארך?
תוקף אישורי זכאות לתכנית מחיר למשתכן במסלול החדש (אישורים שיצאו החל ביום 20.12.2015) יוארך ללא תשלום נוסף בתנאי שלא חל שינוי בתנאים שעליהם התבסס אישור הזכאות.
הודעה על הפעולות שעליך לנקוט כדי שתוארך לך הזכאות תישלח אליך בדוא"ל טרם סיום תוקף הזכאות.
מה קורה עם תכנית מחיר מטרה?
תכנית מחיר מטרה ממשיכה כרגיל ללא שום שינוי. כלומר כל הזכאים בתכנית רשאים להירשם לכל הפרויקטים של התכנית.
תקנון הגרלות :
1. כללי
תכנית מחיר למשתכן (להלן – התכנית) היא שיטת שיווק של קרקעות ביוזמת משרד הבינוי והשיכון (להלן – המשרד), משרד האוצר ורשות מקרקעי ישראל.
התכנית מאפשרת לרוכשי דירה ראשונה לרכוש דירה חדשה במחיר מוזל ממחירי השוק. עקרונות התכנית מתבססים על החלטת ממשלה מספר 547 (דר/13) מיום 14.7.2013, החלטת ממשלה 203 (דר/13) מיום 9.7.2015 והחלטת ממשלה מספר 315 (דר/23) מיום 30.7.2015, (להלן – החלטות הממשלה), וכן החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1442 מיום 27.10.2015 (להלן - החלטת המועצה).
בהתאם להחלטות הממשלה, ו/או כל החלטה אחרת אשר תבוא במקומן בהתייחס לזכאות לרכישת דירות במחיר למשתכן ואופן מכירת דירות אלו, נקבע כי זכאי לרכישת דירה במחיר למשתכן יהיה חסר דיור, כהגדרתו בהחלטת המועצה, וכי מכירת דירות במחיר למשתכן תיעשה בהגרלה, בהתאם לכללים שייקבעו על ידי המשרד בהתייעצות עם רשות מקרקעי ישראל.
2. מטרת התקנון
מטרת התקנון היא קביעת הנחיות וכללים לאופן ביצוע ההגרלה לבחירת הזכאים לרכישת דירה במחיר למשתכן, ובהתאם לקבוע בהחלטות הממשלה והחלטת המועצה. התקנון יפורסם באתר האינטרנט כהגדרתו בתקנון זה.
3. הגדרות
"אישור זכאות" - אישור זכאות תקף של משרד הבינוי והשיכון.
"בן מקום" - כהגדרתו בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל לעיל, וכפי שיעודכן בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל.
"זוכה" - בקשת הרשמה אשר הוגרלה במספרים הסידורים החל מהמספר הסידורי "1" ועד למספר הסידורי האחרון המזכה בבחירת דירת מגורים, כהגדרתה בהתאם לכמות הדירות המוגרלות.
"דירת מגורים" - דירה המיועדת לשמש למגורים לפי טיבה ובדירה שבנייתה טרם הסתיימה – למעט דירה שאין עמה התחייבות מצד המוכר לסיים את בנייתה.
"הגרלה" - הגרלה למתחם, מתחמים, בניין או מספר דירות, בהתאם להחלטת משרד הבינוי והשיכון.
"הוועדה המקצועית לביצוע ההגרלה" - כהגדרתה בנוהל משרד הבינוי והשיכון לעניין ביצוע הגרלות "מחיר למשתכן".
"זכאי" - כהגדרתו בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל לעיל, וכפי שיעודכן בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל.
"חסר דיור" - כהגדרתו בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל לעיל, וכפי שיעודכן בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל.
"יזם" - המציע הזוכה במתחם או במתחמים במכרז בהם יבנו דירות המגורים המוגרלות.
"מתחם" - כהגדרתו במכרז.
"רשימת המתנה" - מספרי הבקשות אשר מספרן הסידורי גבוה ממספר דירות המגורים המוגרלות.
"סדרה א'" - רשימת הזכאים להירשם להגרלה, המונה כ-60,000 זכאים בהתאם למועד הרשמתם לזכאות, ובהתאם להחלטת משרד הבינוי והשיכון.
"סדרה ב'" - רשימת יתרת הזכאים אשר אינם חלק מסדרה א'.
"תא משפחתי" - כהגדרתו בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל לעיל, וכפי שיעודכן בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל.
"תצהיר – חסר קרקע ביעוד מגורים" - תצהיר בהתאם לנספח א' להחלטת מועצת מקרקעי ישראל לעיל, בדבר היעדר זכויות בקרקע המיועדת למגורים.
"תוספת יחידות דיור" - תוספת יחידות דיור לפי תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), התשס"ב-2002.
4. אתר ההרשמה להגרלות של מסלול "מחיר למשתכן"
4. אתר ההרשמה להגרלות של מסלול "מחיר למשתכן"
4.1. המשרד יפעיל אתר אינטרנט ייעודי, בכתובת אינטרנט www.dira.moch.gov.il, לצורך הרשמה להגרלות במסלול "מחיר למשתכן" (להלן – אתר האינטרנט).
4.2. הרישום לאתר האינטרנט יתבצע באמצעות קוד הרשמה אשר יינתן לזכאי עם קבלת אישור זכאות. האתר יכלול, בין היתר, את הנתונים המפורטים להלן:
4.2.1. פירוט על אודות כלל דירות המגורים במחיר למשתכן, בכל פרויקט המשתתף בתכנית, המיועדות להגרלה לזכאים (להלן – הדירות או הדירה). הפירוט יכלול את מספר החדרים בכל דירה, הקומה בבניין, שטח הדירה ומחירה, כפי שנקבע בהתאם לכללי המכרז.
4.2.2. מועדי הרישום להגרלת הזכאות לרכישת הדירות (להלן – ההגרלות).
4.2.3. פירוט על אופן הרישום להגרלות.
4.2.4. מידע על אודות תנאי הזכאות להרשמה להגרלות.
4.2.5. אפשרות יצירת קשר עם נציג המשרד בעניין הרישום להגרלה.
4.3. על אף האמור לעיל, במקרה שבו אישר המשרד פתיחת הגרלה על בסיס בקשה לקבלת היתר בנייה, כמפורט בסעיף 5.2 לתקנון, יפורסמו הנתונים התכנוניים של הדירות, לרבות מחירן הסופי, רק לאחר קבלת היתר הבנייה מרשויות התכנון.
5. מועד ההגרלות ופתיחת הרשמה להגרלה
5.1. יזם שקיבל היתר בנייה, לרבות בתנאים, בהתאם להוראות המכרז, וטרם פתיחת ההרשמה להגרלה, יעביר למשרד את הנתונים ואת המסמכים המפורטים במכרז (להלן – מסמכי היזם).
5.2. המשרד, או מי מטעמו, יאשר את מסמכי היזם ואת התאמתם להוראות המכרז בעניין הדירות המוגרלות, ויאשר את פתיחת ההרשמה להגרלה.
5.3. מועד פתיחת ההרשמה והמועד האחרון להרשמה להגרלה, יפורסמו באתר האינטרנט ובאתר האינטרנט של המשרד, וזאת לפחות יום עבודה קודם מועד ביצוען.
6. הזכאים להירשם להגרלה
6.1. זכאי להירשם להגרלה הוא מי שמחזיק בידיו אישור זכאות תקף לתכנית "מחיר למשתכן" הכולל מספר אישור ורשום בסדרה א' (להלן – זכאי לרישום).
6.2. הוועדה המקצועית לביצוע הגרלות (להלן – הוועדה המקצועית) רשאית לקבוע כי זכאים הרשומים בסדרה ב' יהיו רשאים להירשם להגרלה, ובהתאם להוראות תקנון זה.
6.3. זכאי לרישום יהיה רשאי להירשם למספר הגרלות, וללא הגבלת מספר ההגרלות או מועדן, למעט במקרה שהזכאי זכה בהגרלה אחרת או במקרה שנפסלה הרשמתו, כמפורט להלן בתקנון זה.
6.4. זכאי לרישום רשאי להירשם פעם אחת בלבד לכל הגרלה
7. ההרשמה להגרלה
7.1 ההרשמה להגרלה תימשך במשך 21 ימים לפחות ממועד פתיחת ההרשמה, ועד יום סיומה בשעה 23:59 (להלן – תקופת ההרשמה), ובהתאם למועד סגירת ההרשמה שיצוין באתר האינטרנט.
7.2. ההרשמה תבוצע באתר האינטרנט, במהלך תקופת ההרשמה. הרשמתו של זכאי אשר אינו בעל גישה לאינטרנט תבוצע בהתאם לכללים אשר ייקבעו על ידי המשרד.
7.3. המשרד רשאי לשנות את תקופת ההרשמה, ולקבוע את המועד האחרון להגשת בקשת הרשמה, בהתאם לשיקול דעתו.
7.4. זכאי לרישום אשר הגיש בקשה להרשמה ובקשתו אושרה להשתתפות בהגרלה, יקבל אישור על קבלת הבקשה בחוזר מהמשרד בדואר אלקטרוני ו/או במסרון סלולרי (להלן – אישור השתתפות), וכן אישור על היותו "בן מקום" לצורך הגרלה זו, ככל שיהיה.
7.5. בקשת הרשמה שאין בגינה אישור תיפסל, ולא תשתתף בהגרלה. פרטים לעניין סיבת הפסילה ניתן יהא לקבל בפנייה למשרד.
7.6. הוועדה המקצועית תהיה רשאית להחליט על פתיחת ההרשמה להגרלה לזכאים מסדרה ב' בלבד (להלן – הרשמה נוספת) כאשר הסתיימה תקופת ההרשמה ובהתקיים אחד מהתנאים האלה:
7.6.1. מספר הנרשמים להגרלה מסדרה א' נמוך ממספר יחידות הדיור המוגרלות או שמספר הנרשמים בני המקום נמוך ממספר יחידות הדיור המוקצות לבני מקום בהגרלה.
7.6.2. מספר הנרשמים מסדרה א' זהה למספר יחידות הדיור המוגרלות או גדול יותר מהן, אך אינו מאפשר הכנת רשימת המתנה לפי הוראות סעיף 12.1 לתקנון.
7.7. החליטה הוועדה המקצועית על ביצוע הרשמה נוספת לפי הוראות סעיף 7.6.2, תבוצע ההרשמה לרשימת ההמתנה בלבד ותבוצע הגרלה לקביעת סדר רשימת ההמתנה.
7.8. החליטה הוועדה המקצועית על ביצוע הרשמה נוספת, תימשך ההרשמה הנוספת במשך 14 ימים לפחות החל במועד הודעת מנהל אגף בכיר שיווק ופתיחת ההרשמה, ועד יום סיומה בשעה 23:59 בהתאם למועד סגירת ההרשמה שיצוין באתר האינטרנט, ויחולו הוראות התקנון בשינויים המחויבים.
8. עריכת ההגרלה
8.1. ההגרלה תיערך במשרדי משרד הבינוי והשיכון, בתוך עשרה ימים ממועד סיום ההרשמה או ממועד סיום ההרשמה הנוספת.
8.2. ההגרלה תבוצע באמצעות תוכנה ממוחשבת.
8.3. ההגרלה תבוצע בבקרה ופיקוח של הוועדה המקצועית) ושל משרד רו"ח חיצוני.
8.4. בהגרלה יקבלו כלל הנרשמים המהווים "בן מקום" באותה הגרלה עדיפות בהקצאת מספר הדירות לבני מקום, בהתאם לכללים שנקבעו בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל שבתוקף, לעניין זה.
8.5. המשתתפים בהגרלה, ימוספרו במספר סידורי, בהתאם לסדר הגרלתם, דהיינו, מספר הבקשה שהוגרל ראשון ימוספר "1", ומספר הבקשה שהוגרל שני ימוספר "2" וכך הלאה (להלן – המספר הסידורי).
8.6. הוועדה המקצועית תנהל פרוטוקול הגרלה, אשר יכלול בין היתר, רשימה של תוצאות ההגרלה. רשימה זו תפורסם לעיון הציבור באתר האינטרנט. יודגש כי רשימת הזוכים לא תכלול פרטים אישיים מוגנים, ובהתאם לקבוע בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
9. הודעות על תוצאות ההגרלה
9.1. סמוך לאחר מועד ההגרלה או ביצוע הקצאת יחידות הדיור הנוספות, ולאחר קבלת אישור תקינות ההגרלה מהמפקח על ההגרלה, ישלח המשרד למגישי בקשות ההרשמה את תוצאות ההגרלה, כמפורט להלן:
9.1.1. הודעת זכייה – לזוכה תישלח הודעה בדואר אלקטרוני ו/או במסרון SMS, בדבר הזכייה, שבה יצוין דבר זכייתם, כולל המספר הסידורי של בקשתם, והסבר על המשך תהליך הזכאות ורכישת הדירה.
9.1.2. הודעה על תוצאות ההגרלה – לזכאים אשר בקשתם אינה זוכה, תישלח הודעה בדואר אלקטרוני ו/או במסרון SMS כי בקשתם לא זכתה בהגרלה.
9.2. ההודעות תישלחנה לכתובת הדואר האלקטרוני והטלפון הסלולרי בלבד, ובהתאם לנתונים שמסרו הזכאים במסגרת בקשת ההרשמה. יובהר, כי על הזכאי לוודא כי הוא מקבל דואר אלקטרוני ומסרוני SMS לכתובת ולטלפון הסלולרי שמסר בעת ההרשמה.
10. בחירת דירה
10.1. בפרק זה – "זוכה" – לרבות בני זוג, ויודגש כי במועד בחירת הדירה וחתימת חוזה המכר תידרש נוכחות שני בני הזוג.
10.2. לאחר קבלת הודעת זכייה ולצורך בחירת דירה, יזומן הזוכה על ידי היזם לשם קבלת מידע תכנוני והצגת נתוני הדירות העומדות למכירה לזוכים.
10.3. היזם יודיע לזוכה, באמצעי הקשר שמסר בהרשמה, על היום והשעה לבחירת הדירות (להלן – מועד בחירת הדירות). יודגש, כי הודעת היזם כאמור תינתן לזוכה 7 ימים קלנדריים לפני מועד בחירת הדירות, לכל הפחות.
10.4. זוכה יגיע למשרדי היזם במועד בחירת הדירה ויהיה זכאי לבחור דירה, מתוך היחידות הפנויות.
10.5. סדר בחירת הדירות ייעשה בהתאם למספר הסידורי שעלה בהגרלה, על פי סדר עולה (הזוכה בעל המספר הסידורי הנמוך ביותר בוחר ראשון, וכן הלאה). יובהר כי אי-אפשר לשנות את סדר בחירת יחידות הדיור, למעט במקרה שבו ויתר הזוכה על זכותו לבחירת דירה ובקביעת מועד חדש נדחה לזוכה במקרים שבהם לא יכול היה להגיע מטעמים שאושרו על ידי המשרד.
10.6. על הזוכה לבחור את הדירה במועד בחירת הדירות. לזוכה יוקצו עד 45 דקות לבחירת דירה, ואם לא עשה כן - איבד את זכותו לבחור דירה.
10.7. לאחר בחירת הדירה, יופנה כל זוכה על ידי היזם לחתימה על הסכם מכר (להלן – מועד החתימה על הסכם המכר), והזוכה לא יהא רשאי לשנות את בחירתו, מכל סיבה שהיא.
10.8. הזוכה יידרש להגיע למשרד היזם במועד החתימה על הסכם המכר, לחתום על ההסכם, ולהמציא ליזם את כל הביטחונות ו/או המסמכים הנקובים הנדרשים על פי ההסכם.
10.9. הזוכה יידרש לחתום בפני היזם על כתב התחייבות לעמידה בתנאי הרכישה בהתאם לכללי מכרזי מחיר למשתכן, לרבות איסור מכירת הדירה לצד שלישי רק לאחר שחלפו 5 שנים מהיום שבו הדירה מותרת לאכלוס (קבלת טופס 4), תצהיר חסר קרקע בייעוד מגורים, ואישור לבדיקת נתוני זכאותו לרכישת דירה במסלול "מחיר למשתכן" במועד חתימת הסכם המכר.
10.10. במועד בחירת דירה יידרש הזוכה להפקיד מקדמה על חשבון תשלום הדירה בסך של 2,000 ₪ או כל סכום אחר שאותו יקבע משרד הבינוי והשיכון מראש, בעת הרישום להגרלה. סכום זה לא יוחזר לזוכה שבחר דירה במקרה של הסרה מרישום או ביטול זכייה לפי סעיף 11 להלן, למעט מקרים מיוחדים לפי שיקול דעתו של המשרד.
10.11. אישר המשרד את פתיחת ההגרלה על בסיס בקשה להיתר בנייה, כאמור בסעיף 5.2, יידחה מועד בחירת הדירות עד למועד קבלת היתר בתנאים והשלמת מסמכי היזם, והוראות סעיף 10 לתקנון יחולו בשינויים המחויבים.
10.12. המשרד רשאי לאשר בחירת דירה וחתימה על חוזה המכר על ידי מיופה כוח של הזוכה, ובהתאם לתנאים אשר יקבע המשרד.
11. הסרה מרישום להגרלות וביטול זכייה
11.1. זוכה יהיה זכאי לרכוש דירה אחת בלבד. לאור האמור, בקשות הרשמה נוספות של הזוכה יימחקו מרשימות ההגרלה לדירות אשר טרם הוגרלו ורשימות ההמתנה, ולא יאושרו לרישום נוסף.
11.2. זוכה המבקש לוותר על הרשמתו להגרלה, על זכייתו או על מיקומו ברשימת ההמתנה, יודיע למשרד על בקשתו כאמור, בדואר אלקטרוני info@itb.co.il (להלן – הודעת הוויתור). נוסח הוויתור יופיע באתר האינטרנט.
11.3. זוכה מסדרה א' יהיה רשאי לוותר על זכייתו פעמיים בלבד. ויתר הזוכה על זכייתו בפעם השלישית, יימחק הזוכה מסדרה א' ויועבר לסדרה ב'.
11.4. ביטול זכייתו של זוכה בהגרלה יבוצע עד 10 ימים מיום קבלת הודעת הוויתור (להלן – פרק זמן לעדכון). במהלך פרק הזמן לעדכון, ועד עדכון ביטול הזכייה, הזוכה לא יהיה רשאי להירשם להגרלות נוספות או להירשם מחדש לרשימות ההגרלה לדירות אשר טרם הוגרלו.
11.5. לזוכה לא תהיה שום טענה נגד המשרד בגין אי-הרשמתו להגרלות או הסרתו מהגרלות קיימות במהלך פרק הזמן לעדכון.
11.6. זוכה שחזר בו מבקשתו ו/או זוכה שלא ביצע את הנדרש ממנו, על פי התנאים שבתקנון זה ובלוחות הזמנים הקבועים בו, כדי להשלים את הליך רכישת הדירה, תבוטל זכייתו על ידי המשרד, ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
11.7. בכל מקרה של אי-עמידה של הזוכה בכל אחד מהמועדים שנקבעו לעיל, בכל שלב שהוא, לרבות אך לא רק, במקרה שבו לא הגיע הזוכה במועד בחירת הדירה ו/או לא הגיע לחתום על הסכם המכר, יהיה המשרד רשאי לפסול את הזכייה ו/או לשנות את מיקומו בסדר בחירת הדירות, לפי שיקול דעתו של המשרד.
11.8. בכל מקרה של מסירת מידע חלקי ו/או שאינו נכון על ידי הזכאי ו/או מי מטעמו (להלן – המידע המטעה) בכל שלב שהוא של ההליך, ו/או אי-עמידה בבדיקת הזכאות על ידי המשרד, ו/או אי-עמידה בבדיקת הזכאות על ידי המשרד במועד חתימת הסכם המכר, יהיה המשרד רשאי, עם גילוי דבר מסירת המידע המטעה או אי הזכאות, לפסול את הזכייה, ולשלול את זכאותו לגשת להגרלות נוספות.
11.9. מבלי לפגוע בכל האמור בתקנון זה או בכל הוראה אחרת המתייחסת לתנאי מסלול "מחיר למשתכן", תא משפחתי אחד יוכל להירשם רק פעם אחת בלבד לכל הגרלה, באמצעות שני בני הזוג או אחד או אחת מהם בלבד. במקרה שבו יתברר כי שני בני זוג נרשמו בנפרד לאותה הגרלה, הרשמתם ו/או זכייתם תיפסל.
11.10. המשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע בדיקה לעניין עמידת הזוכה בהגדרת חסר דיור ובן מקום, וכן לבטל את זכייתו של זוכה אשר אינו עומד בהגדרת חסר דיור או בן מקום, וזאת עד מועד חתימת הסכם המכר.
12. מימוש זכאות לזכאים ברשימת ההמתנה
12.1. רשימת ההמתנה תכלול זכאים אשר הוגרלו בהגרלה, ובהתאם לכללים המפורטים להלן:
12.1.1. מספר הדירות המוגרלות הוא עד 50 דירות – תכלול רשימת ההמתנה כמות הגדולה פי שניים (200% נוספים על מספר הדירות שהוגרלו) ממספר הדירות שהוגרלו.
12.1.2. מספר הדירות המוגרלות הוא 51–100 דירות – רשימת ההמתנה תכלול 100 זכאים נוספים על מספר הדירות שהוגרלו ומעלה.
12.1.3. מספר הדירות המוגרלות גדול מ-100 דירות – רשימת ההמתנה תכלול כמות נוספת (100%) הזהה למספר הדירות שהוגרלו.
12.2. היזם יהא רשאי למכור דירות בפרויקט לזכאים שלא זכו במסגרת ההגרלה ודורגו ברשימת ההמתנה או הוגרלו בהגרלה, בתיאום עם המשרד וכמפורט להלן.
12.3. הזכאי הראשון ברשימת ההמתנה, בעל המספר הסידורי הנמוך ביותר, יהיה רשאי לרכוש דירה בתכנית, במקרים האלה:
12.3.1. במקום זוכה, אשר לא בחר דירה בפרויקט במועדים שלעיל, וזכייתו בוטלה על ידי המשרד.
12.3.2. במקום זוכה, אשר בחר דירה בתכנית ולא חתם על הסכם המכר במועדים הקבועים לעיל, וזכייתו בוטלה על ידי המשרד.
12.3.3. בכל מקרה אחר שבו תתפנה דירה, מכל סיבה שהיא, ועל פי קביעת המשרד.
12.3.4. אם יימצא כי הזכאי ברשימת ההמתנה אינו עומד בתנאי הזכאות ו/או לא ימציא מסמכים כנדרש, כמפורט בסעיף 10 לעיל, תיבחן בקשתו של הזכאי הבא ברשימת ההמתנה, בעל המספר הסידורי הבא בתור, עד שיימצא זכאי שבקשתו תקינה.
12.4. הזכאי הראשון מרשימת ההמתנה, ידורג בסוף התור לבחירת דירה בפרויקט, לאחר כל הזוכים, ויהיה אחרון לבחור דירה. במידה שבוטלה זכייה לאחר חתימה על הסכמי המכר, כולם או חלקם, לא תינתן אפשרות לזוכים שכבר חתמו על הסכם מכר לשנות את בחירתם.
12.5. פנה היזם לכל הזכאים ברשימת ההמתנה ולא נמכרו כל הדירות המוגרלות (להלן - יתרת הדירות), יהא היזם רשאי למכור את יתרת הדירות לזכאים אשר השתתפו בהגרלה ובהתאם למספרם הסידורי בהגרלה, החל מהנמוך ביותר, וזאת עד לתום חצי שנה ממועד ההגרלה.
12.6. הוראות התקנון החלות על זוכה, לרבות בחירת דירה וחתימה על הסכם מכר, יחולו על זוכה מרשימת ההמתנה וזוכה לפי סעיף 12.5, למעט הוראות סעיף 10.2, ובשינויים המפורטים להלן:
12.6.1. בסעיף 10.3, במקום "7 ימים" יהיה זה "3 ימים".
13. כללי
13.1. המשרד רשאי לשנות את המועדים הקבועים לעיל, וזאת בהתאם לשיקול דעתו.
13.2. בעת חתימת החוזה ישמשו הפרטים שניתנו בבקשת ההרשמה בלבד, למעט מקרים בהם העביר הזכאי בכתב בקשה לשינוי פרטי התקשרות.
13.3. זוכה לא יהא רשאי להעביר לאחר את זכותו לבחירת דירה.