רשימת קיצורי מקלדת

דחיית מועדי הגשה למכרזים 2/2020 ו 3/2020

מועד ההגשה למכרזים 2/2020 ו 3/2020 נידחה לתאריך 3/5/2020