רשימת קיצורי מקלדת

לוחמי האש מתחנות הכיבוי ירושלים, בית שמש והראל, בסיוע טייסת הכבאות "אלעד" הצליחו לבלום את התפשטות האש

תושבים יקרים,
לוחמי האש מתחנות הכיבוי ירושלים, בית שמש והראל, בסיוע טייסת הכבאות "אלעד" הצליחו לבלום את התפשטות האש והשיגו שליטה מלאה באירוע. בשלב זה נמצאים כוחות כבאות ומשטרה במקום כעתודה למקרה של התחדשות האש בחסות הרוח.
אני מבקש להודות ללוחמי האש שהתמודדו עם השריפה ובכן לכוחות המשטרה, מד"א, איחוד הצלה, חברת חשמל, הגיחון, והמשרד לביטחון פנים, שיחד עם קב"ט המועצה אבי פדר ועובדי המועצה פעלו - ובהצלחה למנוע פגיעות בנפש וברכוש בשריפה זו.
תודה מיוחדת לטפסר ניסים טויטו מפקד כבאות והצלה מחוז ירושלים, לטפסר משנה ראובן יצחק (דוב'ציק) מפקד תחנת כיבוי בית שמש ולמפקד תחנת הראל סנ"צ שי נחמן על ניהול האירוע ושיתוף הפעולה הבין זרועי באופן מקצועי ומהיר.
שנדע בשורות טובות וערב טוב.
שלכם, יורם