רשימת קיצורי מקלדת

תזכורת להורים על מועד ב' לרישום לגני ילדים

רישום לגני ילדים וכיתות א' לשנת הלימודים תש"פ

תאריכי הרישום מועד ב'

31.3.19 (יום ראשון כד' אדר ב' תשע"ט) עד 10.4.19 (יום רביעי ה' ניסן תשע"ט)
 
באמצעות אתר האינטרנט של המועצה.
 
קישור לרישום יעלה בהמשך