רשימת קיצורי מקלדת

הופקדה תכנית המתאר של היישוב. הציבור מוזמן לעיין...

הופקדה תכנית מתאר כוללנית ליישוב מבשרת ציון, מס' 152-0406082 ניתן לעיין במסמכי התכנית בלינק המצ"ב: https://goo.gl/6whaAj