רשימת קיצורי מקלדת

בנק הזמן נותן במה לעסקים מקומיים ומזמין אתכם ליריד עסקים בקהילה