רשימת קיצורי מקלדת

המועצה המקומית מבשרת ציון מודיעה על כוונתה להתקשר עם זמן מבשרת כ"ספק יחיד" לפרסומים מקומיים.

המועצה המקומית מבשרת ציון מודיעה על כוונתה להתקשר עם זמן מבשרת כ"ספק יחיד" לפרסומים מקומיים.
 
המועצה כגוף ציבורי נדרשת לפרסם ברמה המקומית מידע בקשר לפעילות המועצה במגוון נושאים, כאשר חלק מהפרסומים אף מחויבים מכוח חוק.
 
למיטב ידיעתה ומבדיקה שערכה המועצה, זמן מבשרת הוא העיתון המקומי היחיד בתחומי המועצה.
 
כל המבקש להודיע כי קיים גורם אחר המסוגל לספק שירותי פרסום מקומיים, רשאי לפנות בתוך 10 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו ביום 22.1.2023 למועצה המקומית מבשרת ציון באמצעות דואר אלקטרוני - suzanak@M-Zion.org.il. באחריות הפונה לוודא קבלת המייל."