רשימת קיצורי מקלדת

מכרזים

16/2019 - מכרז פומבי לבינוי שלוחה טכנולוגית לתיכון הראל רחוב החוצבים 6, מבשרת ציון

תאריך פרסום: 12/09/2019
תאריך אחרון להגשה: 26/09/2019
קבצים קשורים:
מכרז פומבי מס' 16/2019
לבינוי שלוחה טכנולוגית לתיכון הראל
רחוב החוצבים 6, מבשרת ציון -לחץ כאן