רשימת קיצורי מקלדת

מכרזים

5/2019 - מכרז פומבי לתכנון וביצוע שיפוץ הספריה הציבורית

תאריך פרסום: 28/08/2019
תאריך אחרון להגשה: 03/10/2019
 
הארכת מועד הגשה מכרז 5/2019 - תכנון וביצוע שיפוץ הספרייה הציבורית על שם צ'ייס, שדרות החוצבים 2 מבשרת ציון
 
המועד המעודכן להגשת הצעות למכרז 5/2019 עד יום חמישי 3/10/19 בשעה 12:00
פרטי המכרז ניתן להשיג באתר האינטרנט של הרשות www.m-zion.org.il