רשימת קיצורי מקלדת

מכרזים

- פניה לקבלת הצעות למינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע למועצה המקומית מבשרת ציון

תאריך פרסום: 12/08/2019
תאריך אחרון להגשה: 18/09/2019
מועצה מקומית מבשרת ציון
הארכת מועד הגשה - פניה לקבלת הצעות למינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע למועצה המקומית מבשרת ציון
המועד המעודכן להגשת הבקשות עד יום רביעי 18/9/19 בשעה 13:00
פרטים ניתן להשיג באתר האינטרנט של הרשות www.m-zion.org.il
התפקיד מיועד לנשים וגברים.
תמיר פרץ
מנכ"ל המועצה