רשימת קיצורי מקלדת

מכרזים

12/2019 - מכרז לביצוע עבודות שדרוג למערכת מיזוג אוויר

תאריך פרסום: 15/07/2019
תאריך אחרון להגשה: 15/08/2019
קבצים קשורים:
עדכון מועד הגשת מכרז 12/2019 – מיזוג אוויר מרכז הפיס - לחץ כאן
 
 
הודעה בדבר ביטול סיור הקבלנים שנערך במכרז פומבי מס' 12/2019 - לחץ כאן
 
 
 
מכרז פומבי מס' 12/2019 לביצוע עבודות שדרוג למערכת
מיזוג אוויר במרכז פיס מבשרת ציון יולי 2019 - לחץ כאן