רשימת קיצורי מקלדת

הליכי רכש וקולות קוראים

- נוהל מאגר יועצים חתום

תאריך פרסום: 07/10/2019
תאריך אחרון להגשה:

- הסכם תרומות

תאריך פרסום: 25/08/2019
תאריך אחרון להגשה:

27/5 - קול קורא לדיאטן/ית ומתאמ/ת בריאות

תאריך פרסום: 29/05/2019
תאריך אחרון להגשה: 24/06/2019
קול קורא לדיאטן/ית ומתאמ/ת בריאות למועצה המקומית מבשרת ציון
1