רשימת קיצורי מקלדת

מכרזים

- מכרז מס' 03/2020 לאספקה, התקנה, הפעלה ואחזקה של מתקני פרסום במועצה המקומית מבשרת ציון נידחה לתאריך 17/6/2020

תאריך פרסום: 27/02/2020
תאריך אחרון להגשה: 17/06/2020
מכרז מס' 03/2020 לאספקה, התקנה, הפעלה ואחזקה של מתקני פרסום במועצה המקומית מבשרת ציון
1