רשימת קיצורי מקלדת

דוחות תלונות ציבור

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
הממונה על תלונות הציבור - דין וחשבון לתושב לשנת 2015
2.
הממונה על תלונות הציבור - דין וחשבון לתושב שנת 2014
3.
הממונה על תלונות הציבור - דין וחשבון לתושב שנת 2013