רשימת קיצורי מקלדת

טפסים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
קבלת המלצה להיתר בנייה - דרישות המו"מ מבשרת ציון
2.
המלצה לטופס 4 – דרישות המו"מ מבשרת ציון