רשימת קיצורי מקלדת

טפסים

  • מסמך דרישות תנועה לבקשת היתר בנייה לחץ כאן

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
נוהל הקצאת מקום חניה שמור לרכב נכה
29/08/2019 00:00:00
2.
טופס השלמת תנאים להיתר
15/05/2019 00:00:00
3.
מדיניות חנייה
15/05/2019 00:00:00
4.
מסמך דרישות תנועה לבקשת היתר בנייה
15/05/2019 00:00:00
5.
טופס המלצה לקבלת טופס 4
6.
קובץ התקנון