רשימת קיצורי מקלדת

וועדת השלושה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
ועדת השלושה התקשרות למתן שירותי אבטחה ושמירה
25/08/2019 00:00:00
2.
התקשרות למן שירותי אבטחה ושמירה
13/08/2019 00:00:00
3.
התקשרות מכרז מתקני משחק
12/08/2019 00:00:00
4.
הקמת גן ציבורי ברחוב הסנונית וסמטת דוכיפת
08/08/2019 00:00:00
5.
מכרז מס' 13/19 איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה פרק גזם
07/08/2019 00:00:00
6.
איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה
04/07/2019 00:00:00
7.
התקשרות עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח למכרז אבטחה ושמירה
25/06/2019 00:00:00
8.
ועדת שלושה שירותי ניקיון
14/03/2019 00:00:00
9.
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
19/02/2019 00:00:00
10.
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מיום 4.2.18
11.
פרוטוקול ישיבה מתאריך ה 31.7.2018
12.
ועדת השלושה החלטה על התקשורת לשירותי ניהול ופיקול