רשימת קיצורי מקלדת

וועדת השלושה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
2.
פרוטוקול ישיבה מתאריך ה 31.7.2018
3.
ועדת השלושה החלטה על התקשורת לשירותי ניהול ופיקול