רשימת קיצורי מקלדת

טפסי מחלקת גבייה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס 30 - רישום מחזיק חדש בנכס
2.
הוראת קבע לחיוב חשבון בנק
3.
הוראת קבע לחיוב אשראי