רשימת קיצורי מקלדת

צווי מיסים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
צו מיסים 2022 מעודכן לאחר אישור שרים
28/12/2021 00:00:00
2.
צו מיסים 2022 צו המבוקש
13/06/2021 00:00:00
3.
צו מיסים 2022 צו הידוע
13/06/2021 00:00:00
4.
צו ארנונה לשנת 2021
10/06/2021 00:00:00
5.
צו מיסים 2020 כולל שיעור עדכון בלבד
28/02/2021 00:00:00
6.
צו מיסים לשנת 2019
31/12/2019 00:00:00
7.
צו מיסים לשנת 2018
8.
צו מיסים לשנת 2017
9.
צו מיסים לשנת 2016
10.
צו מיסים לשנת 2015
11.
צו מיסים לשנת 2014
12.
צו מיסים לשנת 2013
13.
צו מיסים לשנת 2012
14.
צו מיסים לשנת 2011
15.
צו מיסים לשנת 2010
16.
צו מיסים לשנת 2009
17.
צו מיסים משנת 2008