רשימת קיצורי מקלדת

הליכי רכש וקולות קוראים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
קול קורא - דיאטן/נית יישובית
12/11/2018 00:00:00
2.
קול קורא לפעילות הכנה לצה"ל והכשרת מנהיגות צעירה
07/11/2018 00:00:00
3.
קול קורא להיכללות במאגר המורים לתגבור פדגוגי
4.
קול קורא לניהול מוסיקון
5.
מאגר מורים לתגבור פדגוגי מועצה מקומית מבשרת ציון
6.
שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים
7.
קול קורא להיכללות במאגר המורים לתגבור פדגוגי
8.
קול קורא להפעלת דוכני מזון
30/07/2018 00:00:00
9.
מסמך הבהרות הסעות
10.
הגשת הצעות לניהול אירועים
11.
קול קורא ניהול מערך הסעות
12.
קול קורא מעון יום
13.
קול קורא לגיוס רכז/ת לקייטנת המועצה
14.
דרוש/ה מאמנ/ת כושר בבתי הספר
15.
דרוש/ה מדריכ/ה ליוגה
16.
החלטה על התקשרות
17.
דרך הגשת מסמכים לקולות קוראים
18.
טפסים ותנאי סף להיכלל במאגר ספקים.
19.
קול קורא מטפלים סדנאות הרצאות
20.
קבוצת הליכה וריצה
21.
מאמן כושר יישובי
22.
יוגה בשקיעה
23.
קול קורא קול קורא לריכוז פעילות תינוקות
24.
ממכר מוצרי מזון באירועי הקיץ
25.
ייעוץ וליווי המועצה בממשקים עם רשות מקרקעי ישראל