רשימת קיצורי מקלדת

הליכי רכש וקולות קוראים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
קול קורא לרכז/ת כדורשת במועצה
25/03/2019 00:00:00
2.
שינוי מועדים ותנאים - קול קורא שיפוץ אולם ספורט
07/03/2019 00:00:00
3.
קול קורא לפעילות נוער בבית קפה במהלך חודשי החורף
28/02/2019 00:00:00
4.
קול קורא - הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד המועצה המקומית מבשרת ציון
27/02/2019 00:00:00
5.
טופס הגשת מועמדות- וועדת ערר ארנונה
27/02/2019 00:00:00
6.
פניה לקבלת הצעות לקבלת ייעוץ משפטי חיצוני קבוע למועצה המקומית מבשרת ציון ולליווי בנושאי תכנון ובניה ולצורך הקמת ועדה מקומית לתכנון ובניה וליווי הועדה לאחר הקמתה
29/01/2019 00:00:00
7.
קול קורא לשיפוץ אולם הספורט בבית הספר אח"י במבשרת ציון
25/02/2019 00:00:00
8.
פרסום קול קורא חידון התנך
9.
קול קורא - חידון התנך - 2019
10.
שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים
11.
תנאי סף לקבלת תמיכות של תנועות הנוער במבשרת ציון
03/12/2018 00:00:00
12.
קול קורא - דיאטן/נית יישובית
12/11/2018 00:00:00
13.
קול קורא לפעילות הכנה לצה"ל והכשרת מנהיגות צעירה
07/11/2018 00:00:00
14.
קול קורא להיכללות במאגר המורים לתגבור פדגוגי
15.
קול קורא לניהול מוסיקון
16.
מאגר מורים לתגבור פדגוגי מועצה מקומית מבשרת ציון
17.
שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים
18.
קול קורא להיכללות במאגר המורים לתגבור פדגוגי
19.
קול קורא להפעלת דוכני מזון
30/07/2018 00:00:00
20.
מסמך הבהרות הסעות
21.
הגשת הצעות לניהול אירועים
22.
קול קורא ניהול מערך הסעות
23.
קול קורא מעון יום
24.
קול קורא לגיוס רכז/ת לקייטנת המועצה
25.
דרוש/ה מאמנ/ת כושר בבתי הספר
26.
דרוש/ה מדריכ/ה ליוגה
27.
החלטה על התקשרות
28.
דרך הגשת מסמכים לקולות קוראים
29.
טפסים ותנאי סף להיכלל במאגר ספקים.
30.
קול קורא מטפלים סדנאות הרצאות
31.
קבוצת הליכה וריצה
32.
מאמן כושר יישובי
33.
יוגה בשקיעה
34.
קול קורא קול קורא לריכוז פעילות תינוקות
35.
ממכר מוצרי מזון באירועי הקיץ
36.
ייעוץ וליווי המועצה בממשקים עם רשות מקרקעי ישראל