רשימת קיצורי מקלדת

דרושים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס שאלון אישי
2.
מכרז חיצוני דרוש/ה פקח/ית 1/2018
3.
מכרז חיצוני - לתפקיד מנהל/ת יחידת החינוך הקדם יסודי
4.
מכרז חיצוני 04/18 לתפקיד מנהל/ת מחלקת הצעירים והנוער
5.
מכרז חיצוני מס' 04/18 לתפקיד מנהל/ת המחלקה לספורט ברשות מקומית
6.
מנהל המחלקה לספורט ינואר 2018- חיצוני ופנימי
7.
וטרינר המועצה דצמבר 2017
8.
מנהל המחלקה לספורט נובמבר 2017 - חיצוני ופנימי
9.
מכרז פנימי חיצוני לתפקידמהנדס ת הרשות המקומית (סטטוטורי)
10.
הארכת מכרז מהנדס המועצה
11.
הארכת מועד הגשת מועמדות לתפקיד מנהל/ת מחלקת משאבי אנוש