רשימת קיצורי מקלדת

דרושים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס שאלון אישי
2.
למועצה המקומית מבשרת ציון דרושים/ות סייעים/ות לגננת בגני הילדים של המועצה
13/08/2020 00:00:00
3.
מכרז חיצוני לתפקיד מנהל מחלקת גינון
10/08/2020 00:00:00
4.
מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד מהנדס/ת הרשות המקומית (סטטוטורי)
06/08/2020 00:00:00
5.
מכרז חיצוני פקח/ית מסייע במערך האכיפה העירוני (שיטור עירוני)
29/07/2020 12:00:00
6.
מנהל ישובי של הרשות הלאומית לביטחון קהילתי
20/07/2020 00:00:00
7.
מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד סגן מנהל אגף תפעול
20/07/2020 00:00:00
8.
לתפקיד מבקר/ת וממונה על תלונות הציבור הארכת מועד הגשת מועמדות-02.08.2020 – 15.07.2020
16/07/2020 00:00:00
9.
מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד מנהל אגף הנדסה
13/07/2020 00:00:00
10.
מכרז חיצוני לתפקיד מנהל/ת הספריה הציבורית
13/07/2020 00:00:00
11.
דרושים סייעות/ים רפואיות/ים וסייעות/ים צמודות/ים
13/07/2020 00:00:00
12.
מכרז פנימי חיצוני לתפקיד מנהל/ת צעירים ונוער
13/07/2020 00:00:00
13.
דרוש/ה מנהל/ת לשכת ראש המועצה - משרת אמון
08/06/2020 00:00:00
14.
עדכון דרוש סגן מהנדס להגיש עד לתאריך 30.06.2020 בשעה 15:00
15.
דרוש מנהל קייטנה. פרטים נוספים בטלפון 02-5348515 הגשת מועמדות סוזן אקראי בדוא"ל suzanak@M-Zion.org.il
03/06/2020 00:00:00
16.
מכרז חיצוני פקח מסייע במערך האכיפה העירוני
15/03/2020 08:00:00
17.
מכרז חיצוני מנהל צעירים ונוער 2020
15/03/2020 08:00:00
18.
מכרז חיצוני מנהל ישובי של הרשות הליאומית לביטחון פנים מס' 2-2020
15/03/2020 08:00:00
19.
עדכון מכרז סגן מהנדס מועד הגשה עד 18/2/20
04/02/2020 00:00:00
20.
מכרז פנימי / חיצוני – מנהל/ת ישובי של הרשות הלאומית לביטחון קהילתי
03/02/2020 00:00:00
21.
שאלון לבדיקת התאמה תעסקותית למכרז פקח בשיטור עירוני
27/11/2019 00:00:00