רשימת קיצורי מקלדת

דרושים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס שאלון אישי
2.
מדריך נוער Time Out - הגשה עד 30.8.2017
3.
ספרן/מידען בספריה הציבורית - הגשה עד 20.8.2017
4.
מנהל אירועים מתנפחים – הגשה עד 20.8.2017
5.
מנהל ספורט יישובי – הגשה עד 20.8.2017
6.
מנהל מוקד – הגשה עד 20.8.2017