רשימת קיצורי מקלדת

דרושים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס שאלון אישי
2.
מכרז פנימי / חיצוני 10/2021 ספרן/ מידען בספריה הציבורית
08/06/2021 00:00:00
3.
מכרז פנימי / חיצוני 08/2021 אחראי פרוייקטים הנדסיים
25/05/2021 00:00:00
4.
מכרז פנימי/חיצוני 09/2021 לתפקיד מהנדס/ת הרשות המקומית (סטטוטורי)
23/05/2021 00:00:00
06/06/2021 15:00:00
5.
מכרז המשך מכרז פנימי /חיצוני מספר 07/2021 לתפקיד מנהל/ת מחלקת נוער וצעירים
29/04/2021 00:00:00
6.
מכרז פנימי / חיצוני מספר 06/2021 עובד/ת סוציאלי/ת מועדוניות
7.
מכרז פנימי /חיצוני מספר 07/2021 לתפקיד מנהל/ת מחלקת נוער וצעירים
22/04/2021 00:00:00
8.
מכרז פנימי/חיצוני 05/2021 לתפקיד מהנדס/ת הרשות המקומית (סטטוטורי)
11/04/2021 00:00:00
9.
דרושים מדריכי כושר לגיל השלישי עבור האזרחים הותיקים של מבשרת ציון
17/03/2021 00:00:00
10.
מכרז המשך מכרז פנימי / חיצוני מספר 03/2021 עובד/ת סוציאלי/ת מועדוניות
01/03/2021 00:00:00
11.
מכרז המשך מכרז פנימי / חיצוני מספר 02/2021 עובד/ת סוציאלי/ת סדרי דין
01/03/2021 00:00:00
12.
מכרז פנימי/חיצוני מספר 1/2021 לתפקיד סגן מהנדס הרשות לתפקיד סגן מהנדס הרשות
31/01/2021 00:00:00
13.
מכרז חיצוני/פנימי מספר 4/2021 לתפקיד בודק תוכניות
31/01/2021 00:00:00
14.
מכרז המשך מכרז פנימי / חיצוני עובד/ת סוציאלי/ת מועדוניות
17/12/2020 00:00:00
15.
מכרז פנימי חיצוני - מנהל מחלקת נוער וצעירים - דצמבר 2020
17/12/2020 00:00:00
16.
מכרז המשך - חיצוני פנימי עוס סדרי דין - דצמבר 2020
17/12/2020 00:00:00
17.
דצמבר 2020 מכרז פנימי/חיצוני פקח/ית מסייע במערך האכיפה העירוני (שיטור עירוני)
10/12/2020 00:00:00
18.
מכרז פנימי / חיצוני עובד/ת סוציאלי/ת סדרי דין
02/12/2020 00:00:00
19.
מכרז אחראי פרוייקטים הנדסיים - נובמבר 2020
02/12/2020 00:00:00
20.
מכרז המשך מכרז חיצוני לתפקיד מנהל מחלקת גינון
24/11/2020 00:00:00
21.
מכרז המשך מכרז פנימי חיצוני לתפקיד מנהל/ת יחידת צעירים
24/11/2020 00:00:00
22.
מכרז המשך מכרז פנימי / חיצוני מנהל יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהול
24/11/2020 00:00:00
23.
מכרז פנימי / חיצוני עובד/ת סוציאלי/ת מועדוניות
08/11/2020 00:00:00
24.
סייעות/ים רפואיות/ים וסייעות/ים צמודות/ים
03/11/2020 00:00:00
25.
מכרז המשך - פנימי חיצוני לתפקיד מהנדס ת הרשות המקומית (סטטוטורי)
01/10/2020 00:00:00
26.
מכרז חיצוני מנהל/ת אגף ביטחון וחירום
29/09/2020 00:00:00
27.
מכרז חיצוני פקח מסייע במערך האכיפה העירוני
14/09/2020 00:00:00
28.
מכרז פנימי / חיצוני עובד/ת סוציאלי/ת מועדוניות
14/09/2020 00:00:00
29.
סייעות/ים רפואיות/ים וסייעות/ים צמודות/ים
10/09/2020 00:00:00
30.
למועצה המקומית מבשרת ציון דרושים/ות סייעים/ות לגננת בגני הילדים של המועצה
16/08/2020 00:00:00
31.
מכרז חיצוני לתפקיד מנהל מחלקת גינון
10/08/2020 00:00:00
32.
מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד מהנדס/ת הרשות המקומית (סטטוטורי)
06/08/2020 00:00:00
33.
מכרז חיצוני פקח/ית מסייע במערך האכיפה העירוני (שיטור עירוני)
29/07/2020 12:00:00
34.
מנהל ישובי של הרשות הלאומית לביטחון קהילתי
20/07/2020 00:00:00
35.
מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד סגן מנהל אגף תפעול
20/07/2020 00:00:00
36.
לתפקיד מבקר/ת וממונה על תלונות הציבור הארכת מועד הגשת מועמדות-02.08.2020 – 15.07.2020
16/07/2020 00:00:00
37.
מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד מנהל אגף הנדסה
13/07/2020 00:00:00
38.
מכרז חיצוני לתפקיד מנהל/ת הספריה הציבורית
13/07/2020 00:00:00
39.
דרושים סייעות/ים רפואיות/ים וסייעות/ים צמודות/ים
13/07/2020 00:00:00
40.
מכרז פנימי חיצוני לתפקיד מנהל/ת צעירים ונוער
13/07/2020 00:00:00
41.
דרוש/ה מנהל/ת לשכת ראש המועצה - משרת אמון
08/06/2020 00:00:00
42.
עדכון דרוש סגן מהנדס להגיש עד לתאריך 30.06.2020 בשעה 15:00
43.
דרוש מנהל קייטנה. פרטים נוספים בטלפון 02-5348515 הגשת מועמדות סוזן אקראי בדוא"ל suzanak@M-Zion.org.il
03/06/2020 00:00:00
44.
מכרז חיצוני פקח מסייע במערך האכיפה העירוני
15/03/2020 08:00:00
45.
מכרז חיצוני מנהל צעירים ונוער 2020
15/03/2020 08:00:00
46.
מכרז חיצוני מנהל ישובי של הרשות הליאומית לביטחון פנים מס' 2-2020
15/03/2020 08:00:00
47.
עדכון מכרז סגן מהנדס מועד הגשה עד 18/2/20
04/02/2020 00:00:00
48.
מכרז פנימי / חיצוני – מנהל/ת ישובי של הרשות הלאומית לביטחון קהילתי
03/02/2020 00:00:00
49.
שאלון לבדיקת התאמה תעסקותית למכרז פקח בשיטור עירוני
27/11/2019 00:00:00