רשימת קיצורי מקלדת

דרושים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס שאלון אישי
2.
אם/אב בית במועדונית חינוכית טיפולית
07/10/2019 00:00:00
3.
מכרז למבקר וממונה על תלונות הציבור
09/09/2019 00:00:00
4.
סייעות רפואיות וצמודות
26/08/2019 00:00:00
5.
הזמנה להיכלל במאגר מדריכי מוגנות בבית הספר היסודי במועצה - כיתות א'-ו'
19/08/2019 00:00:00
6.
מכרז פנימי/חיצוני - מנהל/ת תכנית עיר ללא אלימות
04/08/2019 00:00:00
7.
מכרז חיצוני לתפקיד אחראי תחום כספים בתנ"ס
04/08/2019 00:00:00
8.
מכרז חיצוני מנהל/ת מחלקת חירום ובטחון
04/08/2019 00:00:00
9.
דרושים סייעות/ים רפואיות/ים וסייעות/ים צמודות/ים
10/07/2019 00:00:00
22/07/2019 00:00:00
10.
מכרז חיצוני לתפקיד סטטוטורי: מנהל/ת אגף חינוך, תרבות וספורט
04/07/2019 00:00:00
11.
הארכת 3 מועד הגשה מכרז פנימי/חיצוני - דרוש/ה פקח/ית מסייע במערך האכיפה העירוני
03/07/2019 00:00:00
12.
סייעים/ות לגננת בגני הילדים של המועצה
03/07/2019 00:00:00
13.
שאלון לבדיקת התאמה תעסקותית למכרז פקח בשיטור עירוני
16/06/2019 00:00:00
14.
מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד פסיכולג/ית חינוכי/ת מאי - 2019
12/06/2019 00:00:00