רשימת קיצורי מקלדת

מכרזים ודרושים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס שאלון אישי
2.
מכרז מס' 08/2017 לאספקת שירותי היסעי שאטלים
3.
מכרז שיפוצי קיץ מסמך הבהרות 2
4.
בקשה להצעת מחיר דיאטנית יישובית
5.
מכרז מס' 07/2017 לביצוע עבודות שיפוצי קיץ במוסדות החינוך במבשרת ציון - מסמך הבהרות ושינויים
6.
פרוטוקול מפגש /סיור קבלנים מכרז מס' 07/2017 שיפוצי קיץ מוסדות חינוך
7.
דרושים/ות מדריכים/ות לקייטנת המועצה
8.
מכרז פומבי 07/2017 שיפוצי קיץ במוסדות חינוך
9.
מכרז שיפוצי קיץ - מפרט טכני
10.
מכרז שיפוצי קיץ - כתב כמויות
11.
מכרז שיפוצי קיץ - כתב כמויות
12.
מכרז מספר 06/17 להפעלת צהרונים וחוגים בבתי הספר