רשימת קיצורי מקלדת

מליאות המועצה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 9/20 מתאריך 15/9/20
30/09/2020 00:00:00
2.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 8/20 מתאריך 3/8/20
02/09/2020 00:00:00
3.
פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין טלפונית מס' 7/20 מתאריך 27/7/20
01/09/2020 00:00:00
4.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 6/20 מתאריך 23/6/20
28/06/2020 00:00:00
5.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 5/20 מתאריך 23/6/20
28/06/2020 00:00:00
6.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 4/20 מתאריך 23/6/20
28/06/2020 00:00:00
7.
פרוטוקול טלפוני מליאת מועצה 2/2020 מתאריך 18.3.20
23/03/2020 00:00:00
8.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה 1/20 מתאריך 3/2/20
10/02/2020 00:00:00
9.
החלטות מליאת מועצה 19/19
06/01/2020 00:00:00
10.
החלטות מליאת מועצה 18/19 - אישור חוק עזר שמירה
06/01/2020 00:00:00
11.
החלטות מליאת מועצה 17/19 - אישור תקציב המועצה לשנת 2020
06/01/2020 00:00:00
12.
זימון לישיבת מליאת מועצה מס 18/19
22/12/2019 00:00:00
13.
זימון לישיבת מליאת מועצה מס 17/19
22/12/2019 00:00:00
14.
פרוטוקול ישיב מליאת מועצה מס 16/19
19/12/2019 00:00:00
15.
זימון לישיבת מליאת מועצה מס 16/19
31/10/2019 00:00:00
16.
זימון לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס 15/19
31/10/2019 00:00:00
17.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 14/19 מתאריך 18/9/19
24/09/2019 00:00:00
18.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 13/19 מתאריך 21/7/19
03/09/2019 00:00:00
19.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 12/19 מתאריך 1/7/19
03/09/2019 00:00:00
20.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 11/19 מתאריך 1/7/19
03/09/2019 00:00:00
21.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 10/19 מתאריך 12/6/19
18/06/2019 00:00:00
22.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 9/19 מתאריך 12/6/19
18/06/2019 00:00:00
23.
תיקון - זימון לישיבת מליאת מועצה מס' 10/19
11/06/2019 00:00:00
24.
זימון לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 9/19
11/06/2019 00:00:00
25.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 6/19 מתאריך 1/4/19
04/04/2019 00:00:00
26.
תיקון - זימון לישיבת מליאת מועצה מס' 6/19
28/03/2019 00:00:00
27.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 5/19
25/03/2019 00:00:00
28.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 5/19
17/02/2019 00:00:00
29.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 4/19
25/03/2019 00:00:00
30.
זימון לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 4/19
18/02/2019 00:00:00
31.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 3/19
25/03/2019 00:00:00
32.
זימון לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 3/19
18/02/2019 00:00:00
33.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 2/19
25/03/2019 00:00:00
34.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 1/19
09/01/2019 00:00:00
35.
פרוטקול מליאת מועצה 16/17
36.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 14/18
25/03/2019 00:00:00
37.
פרוטקול מליאת מועצה 14/18
10/12/2018 00:00:00
38.
פרוטקול מליאת מועצה מס' 18/16
39.
זימון לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 10/16
40.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 16/15
41.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 15/15
42.
פרוטוקול מליאת מועצה 3/16
43.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 9/16
44.
זימון לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 10/16
45.
פרוטוקול מליאת מועצה מס'19/14
46.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 18/14
47.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 17/14
48.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 16/14
49.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 15/14
50.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 14/14
51.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 13/14
52.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 12/14
53.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11/14
54.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 10/14
55.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 9/14
56.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 7/14
57.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 6/14
58.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 5/14
59.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 4/14
60.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 3/14
61.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 2/14
62.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 1/14
63.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11/13
64.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 10/13
65.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 9/13
66.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 8/13
67.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 7/13
68.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 6/13
69.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 5/13
70.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 4/13
71.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 3/13
72.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 2/13
73.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 1/13
74.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 21/12
75.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 20/12
76.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 19/12
77.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 18/12
78.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 17/12
79.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 16/12
80.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 15/12
81.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 14/12
82.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 13/12
83.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 12/12
84.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11/12
85.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 10/12
86.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 9/12
87.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 8/12
88.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 7/12
89.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 6/12
90.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 5/12
91.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 4/12
92.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 3/12
93.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 2/12
94.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 1/12
95.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 14/15
96.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 13/15
97.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 12/15
98.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11/15
99.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 10/15
100.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 7/15
101.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 6/15
102.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 5/15
103.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 4/15
104.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 3/15
105.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 2/15
106.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 1/15
107.
זימון לישיבת מליאת מועצה מס' 4/16