רשימת קיצורי מקלדת
רשימת קיצורי מקלדת

חלופות לשיחות טלפון בפנייה אל המועצה

חלופות לשיחות טלפון בפנייה אל המועצה המקומית מבשרת ציון
 
על פי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג- 2013 , על נותן השירות במקרה הזה המועצה המקומית מבשרת ציון לספק חלופה למענה הטלפוני בהתאם לאופי השירות והאמצעים המצויים בידה.
 
הוחלט כי ניתן לפנות למועצה המקומית מבשרת ציון באמצעות הפקס והדואר האלקטרוני כאמצעים חליפים לשיחת הטלפון.
 
יחידהשםתפקידפקסדואר אלקטרוני
לשכת ראש המועצההדר הודיסממונה פניות ציבור02-5348543
מנכ"ל המועצהתמיר פרץ   tamir@perets-mail.com
הנדסהמירי ראובניעוזרת מהנדס02-5348571meryr@m-zion.org.il
תפעולשושי בן שמעוןעוזרת מנהל המחלקה02-5348589106
מנהל פרוייקטיםארזמנהל פרוייקטים
02/5348589
erezl@m-zion.org.il
כח אדםתמיר פרץמנהל מחלקת משאבי אנוש02-5348541 tamir@perets-mail.com
חינוךאתי אברהםמזכירת המחלקה02-5348568etiavraam@m-zion.org.il
גבייהנורית כהןמנהלת גבייה02-5348576nuritc@m-zion.org.il
גזברותעפרה בן נחוםמזכירת המחלקה02-5348541 ofrab@m-zion.org.il
שירותים חברתייםרחל וקניןמזכירת המחלקה02-5349783hevra1