רשימת קיצורי מקלדת

קישורים לפעילויות

רחוק זה הקרוב החדש פעילויות כישורי חיים ללמידה מרחוק עבור ילדי הגן

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Gil_Rach_Rachok_Karov.pdf

רחוק זה הקרוב החדש פעילויות כישורי חיים כיתתיות ללמידה מרחוק יסודי

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Rachok_Karov.pdf

רחוק זה הקרוב החדש פעילויות כישורי חיים כיתתיות ללמידה מרחוק על יסודי

חלק א'

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Peiluyot_Al_Yesodi_1.pdf

רחוק זה הקרוב החדש פעילויות כישורי חיים כיתתיות ללמידה מרחוק על יסודי

חלק ב'

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Peiluyot_Al_Yesodi_2.pdf

הנחיות ומכתבים - נגיף הקורונה בישראל

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/corona_israel_daf_merakez.pdf

אגרת להורים - התמודדות עם חששות של ילדים בעקבות התפרצות נגיף הקורונה

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Corona_Hassaot.pdf

אגרת להורים של ילד השוהה בבידוד

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Igeret_Horim_Yeled_Bidud.pdf

מילון הקורונה לתיווך לילדים

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Milon_Corona_Charedi.pdf