רשימת קיצורי מקלדת

מתווה לימודים עדכני | 5.4

תושבים יקרים,
 
לנוחיוכם, מצ״ב מתווה לימודים עדכני למערכת החינוך ביישוב - החל ממחר, יום ב׳ 5.4.21:
 
*גני הילדים ביישוב יחזרו לפעילות מלאה של שישה ימי לימוד בשבוע.
 
*תלמידי כיתות א'-ג' יחזרו לפעילות מלאה, ללא קפסולות - חמישה ימים בשבוע, 5 שעות ביום.
 
*תלמידי כיתות ד'-ו' יחזרו ללמידה חמישה ימים בשבוע – במודל הקפסולות.
 
*תלמידי כיתות ז'-ט' ילמדו למידה פרונטלית בבית הספר יומיים בשבוע.
 
ביתר הימים הלימודים יהיו באמצעות למידה מרחוק, בהתאם למתווה של משרד החינוך והבריאות.
 
*תלמידי כיתה י' – ילמדו בקפסולות על-פי מערכת השעות המותאמת שנשלחה לכל תלמיד היום.
 
* תלמידי החינוך המיוחד, ותלמידים בחינוך משולב - ישובו לפעילות לימודים מלאה של שישה ימי לימוד בשבוע.
 
תיכון הראל:
אני שמח לבשר, כי 92.6% מתלמידי כיתות י"א-י"ב התחסנו. ולאור זאת כיתות אלו ישובו למערכת לימודים סדירה ע"פ לוח מבחני הבגרות.
 
אני מאחל לתלמידות ותלמידי מערכת החינוך ביישוב המשך שנת לימודים פורייה מעשירה ובריאה!
 
שלכם,
יורם שמעון, ראש המועצה
 

הבהרה בקשר למתווה הלימודים העדכני:

נבהיר כי החל ממחר תלמידי בתי הספר היסודיים - הדרור, מולדת והשלום, ילמדו לפי המתווה הבא:
 
*תלמידי כיתה א׳ -ג׳ ילמדו חמישה ימים בבית הספר ללא חלוקה לקפסולות.
 
*תלמידי כיתה ד׳ - ילמדו חמישה ימים בקפסולות בבית הספר.
 
* תלמידי כיתות ה׳-ו׳ ילמדו, חמישה ימים, מתוכם שלושה ימים בבית הספר, ויומיים למידה מרחוק.
 
*החל מיום א׳ בשבוע הבא, 11/04/2021, תלמידי כיתות ה׳-ו׳ יעברו ללמוד חמישה ימים בבית הספר.
 
שלכם,
יורם.