רשימת קיצורי מקלדת

בהמשך להערכת מצב שהתקיימה הבוקר | 17.2

 תושבים יקרים,

בהמשך להערכת מצב שהתקיימה הבוקר - אשר התבססה על אינדיקציות מטרילוגיות עדכניות לשעות האחרונות ובהתאם לתנאי השטח, הוחלט כי בתי הספר ביישוב יפעלו היום עד השעה 13:00, לרבות מערכת החינוך המיוחד.

כמו כן, ההסעות למוסדות החינוך מחוץ ליישוב ובתוכו יפעלו כסדרן, אך על התלמידים הלומדים מחוץ ליישוב, הן בחינוך הרגיל והן בחינוך המיוחד, לשוב לביתם עד השעה 13:00.

יובהר, כי בשלב זה, גני הילדים ביישוב יפעלו באופן מלא, עד השעה 14:00.

כמו כן, צהרוני הגנים יפעלו עד השעה 16:00, אלא אם תצא הודעה רשמית אחרת מהמועצה בהמשך היום.

אמשיך לעדכן.

שלכם,
יורם שמעון, ראש המועצה