רשימת קיצורי מקלדת

מילוי מקוון של טופס בדיקת זכאות לתווי מזון.

במסגרת הרחבת הנגשת השירותים לתושבי המועצה, מחלקת הגביה של מועצה מקומית מבשרת ציון החלה לבצע מילוי מקוון של טופס בדיקת זכאות לתווי מזון.
הזכאות מיועדת לתושבים שאינם מבקשי מבחן ההכנסה בארנונה.
הטופס רלוונטי רק עבור מי שלא מקבל אוטומטית.
מבקשי מבחן הכנסה בארנונה העומדים בתנאים עוברים ישירות לקבלת התווי מזון ואין צורך להגיש פעם נוספת.
בדיקת זכאות לתווי מזון המצורפת היא לתושבים שלא מגישים לארנונה מבחן הכנסה ועדיין עומדים בתנאי החוק.