רשימת קיצורי מקלדת

בדיקות קורונה יום רביעי 09.12.2020 | 14:00-20:00