רשימת קיצורי מקלדת

להלן ההגבלות לתקופה זו: | 25.9

במסגרת המאבק בנגיף הקורונה ובעקבות העליה בתחלואה, הממשלה אישרה הגבלות חדשות על פעילות מקומות העבודה, השווקים והספורט המאורגן, צמצום פעילות התחבורה הציבורית והתעופה, וכן על קיום תפילות.
 
ההגבלות חלות מיום שישי, 25.9.2020, בשעה 14:00 בצהריים, עד ליום שישי, 9.10.2020, עם אפשרות להארכה בכפוף להערכת מצב התחלואה.
 

להלן ההגבלות לתקופה זו:

• חל איסור לצאת מהבית למרחק של מעל 1,000 מטר מלבד מקרים חריגים. יודגש כי גם בטווח זה, חל איסור לשהות במקום שאינו מקום המגורים למעט המקרים שהוגדרו בתקנות.
 
• חל איסור לפתוח עסקים לקבלת קהל מלבד שירותים ומוצרים חיוניים.
 
• סגירת מקומות עבודה - חל איסור על מעסיקים לאפשר הגעה של עובדים למקום העבודה, למעט מקומות עבודה שנקבעו ככאלה המספקים שירות קיומי או חיוני, ולמעט כניסת עובדים שנדרשים לשם המשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה.
 
• תפילות - ניתן לקיים תפילות בשטח פתוח בלבד במרחק של עד 1,000 מטר מהבית, בכפוף למגבלת ההתקהלות של עד 20 איש ולשמירה על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם. זאת למעט תפילות יום כיפור, להן נקבע מתווה מיוחד.
 
• חל איסור על פתיחת שווקים והפעלת דוכנים. ארבעת המינים יוכלו להימכר בחנויות חיוניות או בחנויות שמוכרות את ארבעת המינים בלבד.
 
• סגירת כל פעולות הספורט המאורגן, למעט פעילות הסגל הייצוגי של מדינת ישראל בענפי הספורט השונים וקיום משחקים בין לאומיים.
 
• צמצום פעילות התחבורה הציבורית.
 
• יציאה למטרת נסיעה לחו"ל מותרת לכל מי שרכשו כרטיסי טיסה עד למועד כניסת ההגבלות החדשות לתוקף, 25.9.2020, בשעה 14:00. הרוכשים מעבר למועד זה לא יוכלו לממש את כרטיס הטיסה שירכשו. כניסת ישראלים לארץ תותר ללא הגבלה ושדה התעופה רמון ישאר פתוח.
 

הודעה משותפת
משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות ומשרד האוצר

הממשלה אישרה במשאל טלפוני את התקנות הבאות:
1. * תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה - הגבלות שהייה במרחב הציבורי:*
תקנות משרד הבריאות למגבלות נוספות בסגר המלא שהחל היום בשעה 14:00.
להלן המגבלות שהתווספו:
א. היציאה המותרת ממקום המגורים לפעולה או למטרה שהותרה, תהיה רק בתחום היישוב בו מצוי מקום המגורים של האדם (למשל קניה במרכולים או מוצרי פארם). למעט, לגבי פעולות או מטרות שלא ניתן לבצע ללא יציאה מיישוב מגוריו של אדם (למשל, עובד חיוני היוצא למקום עבודתו המצוי מחוץ לעיר, או אדם היוצא לסייע לאדם בעל קושי המתגורר ביישוב אחר).
ב. לא תותר יציאה ממקום המגורים לטיסה, למעט אחת מהסיבות הבאות בלבד:
*לפעולה או למטרה המותרת לפי התקנות (כגון לצורך רפואי)
*בנוסף, ועל מנת שלא לפגוע בהסתמכות של הנוסעים שרכשו כרטיסי טיסה עד ליום זה, תותר טיסה של מי שרכש כרטיס טיסה עד להיום 25.9.20, לכל צורך.
*ייקבע מנגנון של אישורים חריגים על-ידי מנכ"ל משרד התחבורה, לגבי טיסה של אדם שאינה לאחד הצרכים המותרים, ולמי שרכש כרטיס אחרי התאריך שנקבע (25.9).
ג. תבוטל אפשרות היציאה לצורך טיפול "רפואה משלימה", ותאסר האפשרות לפתוח מקום ציבורי ועסקי למתן טיפולי רפואה משלימה לציבור.
**יובהר כי אין בכך כדי לגרוע מהאפשרות לקבלת טיפול רפואי, שבהתאם לחוק כולל טיפול על ידי כל מטפלי מקצועות הבריאות: פסיכולוג, מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט, קלינאי תקשורת, תזונאי-דיאטן, קרימינולוג קליני, פודיאטר, פודיאטר מנתח וכירופרקט.
ד. הפעלת מקום לאימון של ספורטאי תתאפשר רק עבור ספורטאי בין לאומי, ולא עבור כל ספורטאי תחרותי.
ה. תותר יציאה לברית או הלוויה - רק של בן משפחה קרוב (סבא, סבתא, הורה, בן זוג או הורה של בן זוג, אח או אחות וילדיהם, דוד ודודה).
ו. תותר יציאה של אדם עם מוגבלות, שמחמת מוגבלותו נדרשת יציאתו למרחב הציבורי גם למרחק העולה על 1,000 מטרים ממקום מגוריו, יחד עם מלווה אחד.
2. החלטה על הקצאת חיילים לסיוע למשטרת ישראל במשימת אכיפת הוראות חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה.
הממשלה אישרה הקצאת 500 חיילים נוספים לתגבור משטרת ישראל לצורך משימה זו כך שמספר החיילים הכולל יעמוד על 1,500 חיילים. על פי המנגנון שנקבע בהחלטת הממשלה, ניתן יהיה להגדיל את מספר החיילים ב-500 נוספים בהסכמת שר הביטחון והשר לביטחון הפנים.
3. מוקדם יותר הבוקר אישרה הממשלה במשאל טלפוני תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה - הגבלת פעילות במקומות העבודה.
מצ״ב קישור להודעה המלאה המאגדת את הגבלות הפעילות המעודכנות במקומות העבודה:
 
להנחיות המלאות בפורטל החירום הלאומי oref.org.il
https://www.oref.org.il/12605-17024-he/Pakar.aspx