רשימת קיצורי מקלדת

עדכון בנושא ההרשמה לבתי הספר של החופש הגדול | 23/6 | 11:00

הורים יקרים, בעקבות הודעת שר החינוך בדבר הארכת תקופת בית הספר של החופש הגדול והמשמעות להיערכות ברמה הארצית, לא ניתן לבצע רישום עד לקבלת החלטה עדכנית בנושא מטעם משרד החינוך והרשויות המקומיות. עם זאת אנחנו עובדים במלוא המרץ לפתיחת התכנית במועד המבוקש.