רשימת קיצורי מקלדת

עדכונים לגבי הקורונה | 13.6 | 23:00

תושבים יקרים,
לפני דקות אחדות התקבל מידע, לפיו מורה המלמדת בבית הספר מולדת, קיבלה תוצאה גבולית בבדיקת הקורונה שביצעה לפני ימים אחדים.
יודגש, כי מזה מספר ימים שוהה המורה בבידוד לאחר שהתברר כי באה במגע עם חולה מאומת.
 
מיד עם קבלת המידע כאמור, יצרה המועצה קשר עם הגורמים המוסמכים במשרד הבריאות, בהם ד"ר ניצה אברהמסון – סגנית הרופא המחוזי במשרד הבריאות, אשר קבעה כי על אף התוצאה הגבולית, אין לקיים מחר לימודים בבית הספר, וזאת כמשנה זהירות, ולמען ביטחונם ושלומם של הילדים ואנשי הצוות.
 
מחר בשעות הבוקר המוקדמות, צפויה המורה לבצע בדיקה נוספת לגילוי נגיף הקורונה, ובהתאם לתוצאות הבדיקה, תקבל המועצה יחד עם משרד הבריאות, החלטה בדבר המשך הלימודים בבית הספר.
 
לאור ההחלטה על סגירת בית הספר, יתקיימו מחר לימודים מקוונים בכל הכיתות והמקצועות. מידע על אופן הלימוד המקוון, יופץ בשעות הבוקר ע"י הצוות החינוכי בבית הספר.
 
חברת הניקיון תבצע מחר ניקיון יסודי ומקיף בבית הספר.
 
צוות בית הספר ותלמידיו מתבקשים להישמע להנחיות משרד הבריאות.
 
שבוע טוב,
אגף החינוך
מועצה מקומית
מבשרת ציון