רשימת קיצורי מקלדת

וועדת הערעורים

וועדת הערעורים דנה בבקשתכם בכובד ראש תוך התייחסות רבה לבקשתכם ושמירה על האיזון בבתי הספר. 
 
מצ"ב החלטת הוועדה . במסגרת התקנון הנכם רשאים להגיש ערעור נוסף לוועדה עליונה עד לתאריך 10/6/20 , מיד בתום הדיוניים הוועדה תפרסם את מסקנותיה
 
הצוותים החינוכיים בבתי הספר יעשו את המיטב לקלוט את ילדיכם בשנה הבאה לבית הספר.
בהצלחה