רשימת קיצורי מקלדת

המתכונת להפעלת מערכי האכיפה העירוניים אושרה | 20.5 | 15:00

המתכונת להפעלת מערכי האכיפה העירוניים אושרה בהחלטת ממשלה מס' 1848 מיום 24.6.10 שעניינה "מתכונת להפעלת שיטור עירוני בישראל – "רפורמה בתחום הביטחון האישי", במסגרתה הוחלט, בין השאר, על הקמתו של מערך אכיפה עירוני משולב הכולל כוח שיטור ייעודי ויחידת פיקוח עירונית ייעודית ברשויות מקומיות, אשר ירתיע, ימנע ויאכוף בתחום עבירות איכות החיים והתנועה.

בשנים האחרונות המועצה המקומית מבשרת ציון, כמו יתר הרשויות בישראל, פנתה פעם אחר פעם למשרד לביטחון פנים בבקשה להקים יחידת שיטור עירוני.
 
לשמחתנו הרבה, ולאחר מאמץ רב, ועדת הפנים של הכנסת וכן המשרד לביטחון פנים, אישרו להקים - לראשונה במבשרת ציון, יחידת שיטור עירוני. היעדים העיקריים של היחידה כפי שהוגדרו על ידי ממשלת ישראל:
 
• מתן תגובה מהירה לאירועי אלימות והתנהגות אנטי חברתית במרחב הציבורי לצורך חיזוק הביטחון האישי של התושבים
• מניעה וטיפול בתופעות בריונות, אלימות וונדליזם במרחב הציבורי
• אכיפה עבירות תנועה וחנייה וכן הכוונת תנועה.
מניעה וטיפול באירועי איכות חיים כגון הקמות רעש
• טיפול בעבירות רישוי ובנייה וביצוע צווי בתי משפט עירוניים
• טיפול בעבירות בתחום השימוש והסחר באלכוהול
• מניעה וטיפול בעבירות בתחום בריונות בכביש
• סיוע לאבטחת אירועים עירוניים הנערכים תחת כיפת השמיים.
 
מבנה היחידה הוא:
קב"ט המועצה המקומית מבשרת ציון + קצין משטרה מתחנת משטרת "הראל". וכן - כוח שיטור עירוני, המורכב מ-6 פקחים מסייעים הממומנים מחוק עזר שמירה כמו ביתר הרשויות המקומיות, וכן 6 שוטרים הממומנים מתקציב המשרד לביטחון פנים, והם בנוסף למערך השוטרים שקיים ביישוב, טרם הקמת יחידת השיטור העירוני.
 
ישנן עשרות רשויות מקומיות בישראל, שהקימו יחידת שיטור עירוני ובניהן:
נתניה, כפר סבא, הרצליה, פתח תקווה, בני ברק, תל אביב, גבעתיים, רמת גן, מודיעין ועוד.
 
לעניין שיעור הגבייה, מבשרת ציון נמצאת בתחתית הרשימה של גביית היטל שמירה ביחס למ"ר, וגובה סך מינימלי של 1.54 ₪ למטר רבוע – לשנה! וזאת בהתאם לתחשיב שאושר על ידי משרד הפנים.
 
לשם ההשוואה בין הרשויות: בפרדסייה – 3.2 ₪ למטר, במועצת גדרות – 5.5 למטר, במועצת מנשה, 8 ₪ למטר, מזכרת בתיה 3.5 למטר, בני שמעון 7.5 ₪ למטר, נתיבות 1.94 למטר, גן יבנה 2 ₪ למטר, ועוד. חוק עזר שמירה אושר במליאת המועצה פה אחד בתאריך: 03.02.20 וכן אושרר בשנית לצורך ארכת תוקף בתאריך 28.04.20.