רשימת קיצורי מקלדת

ברכת ראש המועצה

הורים יקרים,
אני שותף להתרגשותכם לקראת הרישום של ילדיכם לכיתה א'. אין ספק שהמעבר מגן הילדים לבית הספר הוא אחד מציוני הדרך המשמעותיים לכל תלמיד ותלמידה.
 
בפניכם ניצבת זכות גדולה לבחור על פי השקפתכם את הדרך בה יתחנכו וילמדו ילדיכם.
ילדיכם העולים לכיתה א', ישתלבו במערך בתי הספר בישוב שלו עבר של הישגים רבים, הווה מצליח ועתיד משגשג.
בשנים הבאות, נמשיך ונשקיע רבות בבתי הספר ונטפח בהם סביבות למידה שבהובלת צוותי ההוראה המצוינים שלנו יצעידו את ילדיכם להישגים לימודיים וערכיים .
אני בטוח, כי בסיום לימודיהם, יצטרפו ילדיכם לדורות של תלמידי הישוב המגיעים לשירות משמעותי בצה"ל, ונמנים על חייליו ומפקדיו, ממשיכים לאחר שחרורם ללימודים אקדמיים ובונים קריירה משמעותית תוך תרומה אדירה לחברה ולמדינה.
בברכת הצלחה,
יורם שמעון
ראש המועצה