רשימת קיצורי מקלדת

רישום לכיתות א' לשנת הלימודים תשע"ט

אזורי בחירה מבוקרת – מרחבי חינוך

הורים יקרים,
אנו מקדמים בברכה את הצטרפות ילדכם למערך בתי הספר במבשרת ציון ומאחלים לו בהצלחה בלימודים.
זו השנה השישית בה אנו מאפשרים לכם, ההורים לילדים העולים לכיתה א' לבחור את בית הספר בו ילמד ילדכם.
חשוב להדגיש, כי הבחירה תתאפשר תוך שמירה על איזונים החשובים למערכת החינוך כגון הגבלת מספר הילדים בכיתה, שמירה על מספר כיתות מינימלי בכל בית ספר, ועוד.
 
את תהליך הרישום ומימוש בחירת ההורים מלווה מנהלת פתיחת אזורי רישום, בה חברים נציגים מהרשות המקומית, מהשירות הפסיכולוגי, ממשרד החינוך ומקרב ציבור ההורים ביישוב.
 

בחירת הורים מבוקרת :

• בתהליך הרישום יוכלו הורים לציין שלושה בתי ספר מבוקשים שונים ולדרגם לפי סדר עדיפות, תוך הנמקת הבחירה .
בכוונת מנהלת פתיחת אזורי הרישום לאפשר למקסימום הורים לקבל את מושא בחירתם.
 
• במקרה של עודף ביקוש, קיימים מספר קריטריונים שיגרמו להעדיף בקשת הורי תלמיד ובכללם :
תלמיד אשר יבחר בעדיפות ראשונה ללמוד בבית הספר שהשתייך בעבר (לפני פתיחת אזורי הרישום) לאזור הרישום שלו ונרשם בזמן ייענה בחיוב.
 
תלמידים אשר להם אחים שילמדו בשנת תשע"ט בבית הספר בו הם מבקשים לרשום את ילדם ונרשמו בזמן, בקשתם תענה בעדיפות גבוהה.
 
תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ישובצו לפי בקשת ההורים בהמלצת פקידת הסעד, השירות הפסיכולוגי או קצינת ביקור סדיר.
 
• במקרה של עודף ביקוש בין ילדים שאינם עונים לקריטריונים לעיל , תיערך הגרלה בין המועמדים.
 

שלבי תהליך הרישום:

1. השתתפות ההורים בימים הפתוחים לצורך הכרות עם בתי הספר וקבלת מידע באתרי האינטרנט של המועצה ושל בתי הספר .
2. רישום באתר הרישום במועד הרישום.
3. שיבוץ התלמידים בפיקוח מנהלת הבחירה המבוקרת על פי הקריטריונים שנקבעו.
4. הודעות שיבוץ להורים בסוף חודש מאי.
5. יצירת קשר של בתי הספר עם התלמידים ששובצו אליהם.
חייבי רישום לפי חוק חינוך חובה:
ילדים אשר נולדו בן התאריכים: ו' בטבת התשע"ב - 1ינואר 2012.
י"ח בטבת התשע"ג - 31 דצמבר2012.
 

מועדי הרישום:

הרישום לבתי הספר על פי חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשע"ט יחל ביום רביעי א' בשבט התשע"ח (17 בינואר 2018) ויימשך עד יום שלישי כ"א בשבט התשע"ח (6 בפברואר 2018).
 

תהליך הרישום:

הרישום יתבצע באמצעות האינטרנט כתובת אתר הרישום-
WWW.M-ZION.ORG.IL
הרישום יתאפשר רק לתלמידים שכתובתם בתעודת הזהות היא מבשרת ציון.
הורים שעדיין לא שינו את כתובת מגוריהם בתעודת הזהות מתבקשים לעשות זאת בהקדם.
יש לוודא בסיום הרישום קבלת טופס המציין את פרטי הרישום ומספר הבקשה.
יש להיכנס לאתר ולמלא את כל הסעיפים הנדרשים.
רישום באינטרנט מיום רביעי א' בשבט התשע"ח 17/1/2018 עד יום שלישי כ"א בשבט התשע"ח 6/2/2018.
רישום במועצה- במחלקה לחינוך מיום רביעי ט"ו בשבט התשע"ח 31/1/2018 עד יום שלישי כ"א בשבט התשע"ח 6/2/2018.
 

מסמכים הדרושים לרישום:

תעודת זהות של ההורים שבה מופיעה כתובת המגורים במבשרת + צילום ספח תעודת זהות ובו פרטי הילד.
 

לתשומת לבכם:

הורים אשר ירשמו את ילדיהם לאחר תום מועד הרישום ,ישובצו על בסיס מקום פנוי באחד מבתי הספר על פי הזרם שביקשו (ממלכתי, ממלכתי דתי, מוכר שאינו רשמי)
 

ימים פתוחים בבתי הספר:

במטרה לאפשר להורים להתרשם בנחת מבתי הספר לפני הרישום, יערכו ימים פתוחים בבתי הספר.
ביום שישי י"ח בטבת התשע"ח 5/1/2018 יהיה יום פתוח בבתי הספר הבאים:
ביה"ס הדרור תל"י בשעה 08:15
ביה"ס חברתי תורני צלילי נועם בשעה 08:30
ביום שישי כ"ה בטבת התשע"ח 12/1/2018 יהיה יום פתוח בבתי הספר הבאים:
ביה"ס קהילתי סביבתי השלום בשעה 08:15
ביה"ס מולדת מופת ואומנויות בשעה 10:30
ביה"ס חמדת השקד ממ"ד בשעה 09:30
במקרה של מזג אוויר מושלג שאינו מאפשר את קיום המפגש באחד מהתאריכים אלו יתווסף יום נוסף , עליו נודיע בהמשך.
 

שיבוץ :

השיבוץ יעשה בפיקוח מנהלת פתיחת אזורי רישום ,תוך שאיפה להיענות ככל האפשר לבקשות ההורים.
 

לצפייה בחוברת הרישום - לחצו כאן

 
שאלות נוספות בדבר הרישום נא לפנות לגב' שולה גבאי :
זכרו לעיין באתר המועצה WWW.M-ZION.ORG.IL