רשימת קיצורי מקלדת

הרשמה תש"פ - כיתות א'

הרישום לכיתות א'

תאריכי הרישום:
 
07.01.19 (א' שבט תשע"ט) עד 31.01.19 (כה' שבט תשע"ט)
 
באמצעות אתר האינטרנט של המועצה.
הרישום בפועל יחל ב 07.01.19

לרישום אנא לחצו כאן

קראו עוד

ברכת ראש המועצה

הורים יקרים,
אני שותף להתרגשותכם לקראת הרישום של ילדיכם לכיתה א'. אין ספק שהמעבר מגן הילדים לבית הספר הוא אחד מציוני הדרך המשמעותיים לכל תלמיד ותלמידה.
קראו עוד