רשימת קיצורי מקלדת

הרשמה תש"פ - גני ילדים

תאריכי הרישום מועד ב' תש"פ

31.3.19 (יום ראשון כד' אדר ב' תשע"ט) עד 10.4.19 (יום רביעי ה' ניסן תשע"ט)

קראו עוד

איזורי הרישום לגני הילדים תש"פ

אזורי רישום לגני מועצה לשנה"ל תש"פ
קראו עוד

דבר ראש המועצה

תושבים יקרים,
כבוד וגאווה להשתלב במערכת החינוך הייחודית של יישובנו שהיא מן הטובות בארץ.
קראו עוד